یک برج خنک کننده ایجاد کنید که بتوانید به آن افتخار کنید

هوای محفظه بصورت دو جریان هوا به داخل مکیده می گردد و در قسمتهای خشک و مرطوب جریان مییابد. بخار چگالش یافته در

توسط ABESTANEWS در 19 آذر 1401
هوای محفظه بصورت دو جریان هوا به داخل مکیده می گردد و در قسمتهای خشک و مرطوب جریان مییابد. بخار چگالش یافته در نتیجه نیروی ثقل به مقسمهای دریافت کننده آن جریان مییابد و از آنجا بوسیله پمپ به سیستم آب تغذیه پمپ میشود. برج خنککننده جریان متقاطع یا این که به عبارتی کراس فلو به برج خنککنندهای گفته می شود که در آن مسیر عکس العمل جریان آب و هوا به شکل متقاطع باشد. در این برج در مسیر موازی به جهت هوا و دو مسیر متواتر برای آب وجود داراست و جریان هوا معمولا بصورت دمنده از مدل مکشی ایجاد میگردد. در حالت زیاد مشقت بار سوز‌و‌سرما نظیر زمستانهای فوق العاده سرد و طولانی، میتوان دمنده را معکوس کرد که در این رخ هوای گرم و آب هر دو به ذوب شدن یخ کاهش شتاب برج خنک کننده کمک میکنند. تلفات در رانش و پاشش آب عمده شکل می دهد. مثلا در تهران دمای محیط در اوج گرمای تابستان به 42 درجه(و حتی بیشتر) می رسد، البته دمای حباب مرطوب در بین 25 تا 26 مرتبه سانتیگراد است. از اين جهت بيشتر دستگاههايي که در مقياس صنعتي بکار مي رود ساختمان و خصوصيات بسيار اکثر ای را دارا است که اينک به انواع متفاوت اين دستگاهها اشاره مي شود. از برج های خنک کننده صنعتی می قدرت برای حذف گرما از منابع گوناگون مانند اتومبیل آلات یا مواد فرآیند گرم استعمال کرد. برج خنک کننده دستگاهي هست که اساسی ايجاد سطح وسيع تماس آب دارای هوا ،تبخير آب را شدت بخشیده و به ادله گرماگیر بودن فرایند تبخیر ،باعث خنک شدن سريع آب سیستم کولینگ مي گردد.عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرماي نهان تبخير انجام مي گيرد، در حالي که مقدار کمي آب تبخير مي شود و سبب خنک شدن آب می شود. بررسی این مورد قضیه و نیز توصیههای لازم به جهت جلوگیری از تشکیل یخ در درون لولههای برج خشک و یا این که نگه داشتن میزان آن در حد مجاز را میتوان در نهایی منشاء اسم برده شده پیدا کرد. در برجهای مرطوب دارای جریان طبیعی هوا، میتوان حساس افزایش جریان آب گرم در محیط خارجی نزدیک به محل هوا موقعیت را پایین در اختیار گرفتن در آورد و در عاقبت یخ را ذوب و از تشکیل یخ تازه جلوگیری کرد. به جهت خودداری از خارجشدن هوای گرم در زمستان و یاری به تهویه در تابستان می توان از یک فن قابل تغییر‌و تحول جهت به دور در درون فروش قطعات برج خنک کننده دودکش بهره جست. در هوای سرد زمستان حساس جدا جریان هوا در بخش مرطوب می توان از برج بصورت نسبتاً خشک به کارگیری کرد. بخش خشک که شامل لولههای پره دار می باشد در قسمت بالای برج و در پایین دمنده قرار می گیرد و بخش مرطوب که شامل پکینگ میباشد در قسمت تحت برج که وسیعتر می باشد قرار میگیرد. در همین طرح جریان هوا میتواند به طور طبیعی و یا بوسیله دمنده از گونه جریان تحمیلی آماده گردد. لولهها توسط جریان هوای جو (در یک برج اهمیت جریان طبیعی)، و یا این که بوسیله یک دمنده اصلی جریان پکینگ اسپلش برج خنک کننده اجباری، خنک میشوند. همین نوع برج بر اساس ترکیبی از خنک سازی برج مرطوب و برج خشک فعالیت میکند. عملکرد ترموستات یک‌سری مرحله ای برج خنک کننده: دارای استفاده از ترموستات تعدادی مرحلهای و کارگزاری آن روی لوله آب خروجی از برج خنک کننده به سمت کندانسور چیلر می قدرت بر مبنا دماهای تنظیمی ترموستات تدریجی ، مهم تغییر‌و تحول دور الکتروموتور فن برج خنک کننده مطابق دستور ارسالی به اینورتر برج، مقدار کمتر دمای آب خروجی از برج خنک کننده (ورودی به کندانسور) را کنترل نمود. همین سیستم به صورت پیوسته دمای خروجی از دستگاه برج خنک کننده را اندازه گیری و بر شالوده آن بدور موتور را به وسیله فرکانس تغییر تحول می دهد که سازه به رکورد های موجود مقدار مصرف انرژی تمام دستگاه در برهه زمانی وقتی یک‌سال از 30 تا 50 % کمتر می یابد و همچنین مصرف آب هم به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. همین دستگاه مهم ساخت تراز گران قدر تماس در بین آب وهوا تبخیر را آسان می نماید و سبب خنک شدن پرسرعت آب می شود. از همین رو همین دسته سیستم برودتی را خشک یا این که درای هم می نامند. براي جلوگيري از خروج قطرات آب يک کانال چوب در اطراف برج و حدود 3 متر فراتر از جمع تخته ها قرار داراست که به آن قطره گیر یا الیمیناتور(Drift Eliminator) می گویند. در کولینگ تاور مدار بسته میزان هدر رفت آب زیاد تحت هست و غلظت آب بدون هیچ تغییری مجددا باطن مدار خنک کاریباز میگردد. سطوح حوض در برج خنک کننده را پاکسازی کنید: اگر رسوب ها را در این محل بازدید کردید می بایست حوض را سریعاً پاکسازی نمایید و نظافت برج خنک کننده حذف آلاینده ها بدون نیاز به تخلیه یا این که خاموش نمودن سیستم را تسهیل می کند. در برج خنک کننده خشک مستقیم، مانند چگالنده سطحی برای خارج سازی گازهای چگالش ناپذیر و هوا از دستگاهی استعمال میشود. اصولاً در برجهاي خنک کننده مقداري آب بصورت گرد و قطرات مه درآمده و به وسیله باد يا جاذبه و یا جریان هوای بلوور ها از برج خارج مي شود . در واقع برج خنک کن در این دسته کاربری یک آب سردکن تبارک صنعتی محسوب می شود و به همین ادله در صنعت به آن برج خننک کننده صنعتی یا این که سردکن صنعتی گفته می شود. لذا اين نوع برجها اولا بسيار تبارک میباشند و در ثانيی براي مواردي كه دماي آب هميشه بالاست آیتم به کارگیری قرار مي گيرند. در این گونه یک سلول در ساعات غیرفعال یا در مواقع ناچیز تقاضا، می تواند در موقعیت آمادهبکار باشد. بدلیل این که کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower خشک به طریق بسته فعالیت میکنند، ناخالصیهای آبهای سطحی و جو از شیوه آب جبرانی وارد سیستم نمیشوند، لذا آب گردشی میتواند کلیدی بخار بیرون شده از توربین در یک چگالنده گشوده ترکیب شود. مایع اشباع آمونیاک به یاری پمپ به چگالنده باز میگردد. مدام به جهت به کارگیری از برج خنک کننده از دفترچه راهنمای سازنده امداد بگیرید. همین فرآورده از پاراگراف ابزار صنعتی هستند که به دفع گرمای مازاد یاری می کنند. کمبود آب در اثر تبخير و باد را مهم استفاده از رابطه هاي بالا بررسي مي نمایند . از طرفی دیگر آب سرد تولیدی از برج خنک کننده در مبدل این انرژی گرمایی را به طور کامل دفع میکند. اختلاف دمای محل ورود و خروجی آب در کولینگ تاور همچنین تابعی از موقعیت محیطی و دمای آب ورودی به منشاء برودتی خنک کن میباشد. وارد شدن گرد و خاک و غبار به باطن برج نیزايجاد گونه های دوچندان در روند کارکرد برج خنک کننده مي نمايد.ضمن آنکه در سیستم های تبخیری مقدار گاز های محلول در آب به ویژه اکسیژن و گاز کربنیک ارتقا قابل ملاحظه ای داشته که به نوبه خود خوردگی و انسداد بیولوژیک اهمیت جلبک و باکتری های هوازی را موجب می شود . البته به جهت ارتقاء مقاومت همین متریال، پیش از بهره برداری به بدنهی آن لایههای ضدزنگ و رنگ بیش تر میشود. سیستم های پیش نویس القایی همچنین می توانند هوا را کلیدی یک ضربه به برج وارد کنند یا این که آن را از شیوه یک گیرایی بیرون بکشند. درصورتیکه فن در ناحیه خروج هوا قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی القایی نامیده شده و درصورتیکه رشته در ناحیه ورودی قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی تحمیلی نامیده می شود. مهم بکار بردن برجهاي خنک کننده اين عمل انجام مي گيرد. يک سيستم خيلي جديد براي پخش آب در برج خنک کننده بکار بردن لوله هايي می باشد که در سطح بالاي آن شيپوره ها یا این که ارفیس هایی براي پاشش آب تعبيه شده است. نحوه عمل برج خنک کننده تر (مدار باز) بدین شکل هست که آبگرم با پمپ به سیستم توزیع آب موجود در بالای برج ارسال می گردد. بخار خروجی توربین وارد چگالنده گشوده می شود و در آنجا آب گردشی سرد، جهت برقراری تماس نزدیک اهمیت بخار، به باطن بخار افشانده میشود. چرا که فن ها از دو محور، جریان هوا را وارد کرده و به سوی لایه ها و قطرات آب سوق‌دهی میکنند. عمده ایجاد کنندگان هم دستورالعمل های عالی محافظت و نیز برنامه های تعمیر و نگهداری را شامل می شوند که می تواند هم هزینه و نیز هزینه های عملیاتی شما را بی آلایش کند. در صورتی که در حالا برنامه ریزی برای بده بستان برج خنک کننده دیرین و فرسوده موجود خویش حساس برج خنک کننده جدید فایبرگلاس میباشید ، باید علاوه بر اعتنا به ظرفیت، حجم آب در گردش، بعد ها برج ، شاسی و قابلیت استقرار و کارگزاری در محل برج خنک کننده قدیمی ، به مسئله دبی پمپ آب در گردش متناسب اساسی برج جدید هم دقت نمائید! برجهاي خنک کننده علاوه بر آب به منظور خنک نمودن سيالاتي ديگر در تهویه مطبوع و صنعت آیتم به کارگیری قرار می گیرند. بعضا از این مدلها به دلایل مختلفی منسوخ شده و دیگر چندان گزینه استفاده قرار نمی گیرند. سپس مواردی نظیر حجم و دبی آب در گردش، اختلاف دمای آیتم نیاز، خصوصیت ها، برند و دسته برج خنک کننده مد نظر، باید گزینه تحلیل قرار گیرد. براي هر 10 رتبه فارنهايت افت دما در برج خنک کننده ميزان تبخير در حدود يک درصد تمام آب در هم اکنون گردش مي باشد . افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق در آب در حال گردش در برج خنک کننده ايجاد اشکال و انسداد و رسوب مي کند که براي جلوگيري از افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق مقداری از آب در درحال حاضر گردش را تخليه مي کنند که اين آب در صنعت به زير آب (Blow down) پر اسم و رسم هست .بلودان یا درین آب برج خنک کننده بایستی حد اقل به میزان روستا % آب مصرفی یا این که میکاپ پروانه برج خنک کننده آب برج باشد. طرح سوم: در طرح سوم، از یک خنک کننده در هم اکنون گردش که بصورت بخار میباشد به جای آب به کار گیری میشود، می توان از آمونیاک به عنوان برهان انتقال گرما دربین بخار آب و هوا به کار گیری کرد. یک حوض توزیع دارای توزیع یکنواخت آب گرم در سراسر برج، جای نازل های اسپری را میگیرد. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد کاهش سرعت برج خنک کننده لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب