اجزای سیستم هیدرولیک

اهمیت خرید کردن روغن هیدرولیک و ردوبدل به موقع آن از زخم به اجزای دستور خودرو ممانعت کنید. همین جور موج در طول

توسط ABESTANEWS در 1 فروردین 1401
اهمیت خرید کردن روغن هیدرولیک و ردوبدل به موقع آن از زخم به اجزای دستور خودرو ممانعت کنید. همین جور موج در طول لوله حرکت میکند تا انرژی آن به طور کامل اصلی سایش از در میان برود. ارتعاش یا موج فشار بالای ایجاد شده تدریجا” به قطعات هیدرولیک صدمه وارد میکند. بر شالوده قانون پاسکال، نیروی محل ورود ۱۰۰ پوند در ۱۰ اینچ مربع، فشار ۱۰ پوند در هر اینچ مربع را ایجاد میکند. ضربه هیدرولیکی (یا چکشی) براثر ایست یا کاهش ناگهانی جریان سیال هیدرولیکی، در سرعت بالا در خطوط لوله تولید فشار شکن شیر برقی هیدرولیک میگردد. همین دستگاه با استعمال از فشار هیدرولیکی، حرکت موتورها، سیلندرها و قسمت­های مکمل یک سیستم هیدرولیکی مشخص و معلوم را ممکن می­سازد. استعمال از قطعات مرغوب در سیستم هیدرولیک به این عامل اساسی دارااست که فشار بالایی از روغن در سیستم هیدرولیک در جریان است. روغن هیدرولیک فشار متعددی را تحمل می نماید و به روغن ترمز شباهت دارد. خطوط می بایست توان تحمل فشار کاری آنالیز شده و حداکثر فشار لحظه ای، تا چهار برابر فشار کاری را داشته باشند. در مطالب ذیل مثال هایی از نمونه های کاربرد هیدرولیک hydraulics مورد بحث قرار می گیرند تا اهداف و عوارض کاربرد آن مشخص و معلوم شود. 2- از به اندازه بودن سطح روغن هیدرولیک در مخزن آن و رسیدن روغن هیدرولیک به پمپ هیدرولیک اطمینان حاصل شود. سیستم فرمان هیدرولیک در کنار تمام مزایای مطرح شده درباره آن معایبی هم دارد. طبق معمول یک مجموعه شیر تهیه و یک سیلندر هیدرولیکی در تمامی پمپهای هیدرولیک وجود دارد. 3. شیر هیدرولیک سوراخهایی داراست که به جور ای طراحی شده که با چرخش امر به سمت چپ یا این که راست ، فشار روغن به سمت چپ یا راست جک هیدرولیک می رود و در نتیجه، نیروی هیدرولیک منجر چرخاندن ریلکس تر دستور به وسیله راننده می شود. چنانچه مرحله روغن هیدرولیک در مخزن به اندازه نباشد و یا این که میزان مرغوب بودن روغن هیدرولیک تحت باشد و یا این که روغن هیدرولیک نشتی داشته باشد ،هنگام چرخاندن دستور به چپ و راست صدای غیرعادی شنیده می شود. همین تیم بهترین روغن هیدرولیک را از لحاظ میزان مرغوب بودن و گرانروی ارائه می دهد و بدین ترتیب باعث بالا رفتن عمر خودرو شما می شود. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه فشار شکن هیدرولیکی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب