شنا - ویکی فقه

عامل دیگر همین می باشد که بعضی شناگران احساس می کنند که به دلیل اینکه می توانند فورا بعد از آن از شنا برای آرا

توسط ABESTANEWS در 12 اسفند 1400
عامل دیگر همین می باشد که بعضی شناگران احساس می کنند که به دلیل اینکه می توانند فورا بعد از آن از شنا برای آرامش و ریکاوری به رختخواب بروند، بهبودی بهتری دارند. همچنین تمرینات تنفسی دارای ارتباط کلیدی شنا، مثل حبس نفس پایین آب هم می توانند به همین گونه از اشخاص یاری نمایند تا گنجایش ریه های خود را افزایش داده و کنترل تنفس خویش را به دست آورند. فردی که شنای پروانه را انجام میدهد می بایست در طول مسیر شنا، شرایط تن خود را افقی نگه داراست و طوری تعادل خود را حفظ کند که بتواند هم‌زمان دو دست و پای خودش را حرکت دهد. به جهت تصحیح همین عمل اهمیت شروع گیرایی دستها، سر بایستی به تدریج از آب خارج بیاید تا دارای آغاز تراز فشار بتواند به راحتی فعالیت دم را انجام دهد. وقتی که جاذبه دستها تمام شد مرحلهی فشار شروع و حرکت پا حلقه شنا چیست هم اغاز میشود. حرکت شنا یک تمرین مبنا ای ست که می تواند در تمام رشته ها به فعالیت برده شود. وقتی که در حرکت رو به جلوی دستها تمام می گردد فشار پا به آب شروع میشود. در شنای پروانه پاها به اندازهی 30 سانتیمتر درون آب قرار میگیرند و تن در وضعیت افقی قرار گرفته و بخشی از باسن خارج از آب قرار میگیرد. لحظهی قبل از شروع حرکت دستها و پاها زمانی است که بدن به سمت جلو پیش میرود و در همین روزگار کوتاه حرکت دستها و پاها متوقف خواهد شد. در هنگام انجام حرکت پای شنای پروانه، پاها فارغ از هیچ خمیدگی به سمت بالا حرکت میکنند. رویه رفتن در آب می تواند به شما امداد کند نفس بکشید و سر خویش را فارغ از اینکه در واقع شنا نمایید ، بالا نگه دارید. باشگاه شنای «متروپولیتین» لندن در سال ۱۸۶۹ تأسیس شد که ابعاد به انجمن شنای غیر حرفهای تغییر و تحول نام پیدا کردکه در واقع هیئت رئیسه شنای غیر حرفهای بریتانیا بود. به جهت تصویب اسم در کلاس شنا تهران به وب سایت آسان اسپرت مراجعه نمایید. برای اصلاح این مسئله بایستی به یاد داشته باشید که به جهت انجام فعالیت دم سر بایستی فقط تا حد گردن از آب بیرون بیاید و کف دستها آب را به انتهای تن به حرکت درآورند. دارای شروع تراز کشش، سر به تدریج از آب بالا میآید، به طوری که در شروع مرحلهی فشار، سر به قدری از آب خارج شده هست که میتوانید کار دم را به راحتی با دهان انجام دهید و انگشتان به سمت پایین قرار دارند. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بیشتر در گزینه حلقه شنا به انگلیسی لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن