همه چیز درباره پتاسیم هیدروکسید

این مهمترین طرز تولید هیدروکسید پتاسیم تا اواخر قرن نوزدهم بود که تا حد متعددی به وسیله روش فعلی الکترولیز محل

توسط ABESTANEWS در 1 فروردین 1401
این مهمترین طرز تولید هیدروکسید پتاسیم تا اواخر قرن نوزدهم بود که تا حد متعددی به وسیله روش فعلی الکترولیز محلولهای کلرید پتاسیم جایگزین شد. موارد ذکر شده فقط اشاراتی به دلایل با فروش پتاسیم هیدروکسید بود در ادامه به کاربردها و صنایعی که استعمال زیادی از این ادغام می نمایند خوا‌هیم پرداخت. پتاسیم هیدروکسید مرک کاربردهای زیادی در ایجاد باطریها، ساخت پیلهای سوختی، کودها و تولید صابونهای مایع، خنثی سازی اسیدها، آبکاری الکتریکی، لیتوگرافی و … این نحوه ساخت پتاس تا اواخر قرن نوزده میلادی مالامال استفادهترین نحوه تولید این ماده بود و سپس به رخ گستردهای اهمیت شیوه مدرنتر جایگزین شد. آن گاه آن را روی لامر حاوی محلول هیدروکسید پتاسیم قرار داده و در ذیل میکروسکوپ آیتم تحلیل قرار می گیرند تا علائم قارچ تحلیل شود. یک پروسه قدیمیتر برای تولید سود سوزآور ، کلمه از روند سودا - آهک است که در آن سودا اَش ( کلسیم دیهیدروکسید ) ، در واکنش حیاتی کربنات سدیم به کاستیک سودا تبدیل میشود. بقیه مصارف آن در صنعت های غیر کشاورزی مانند ایجاد صابون و شوینده ها، رنگ های شیمیایی و داروها، صنعت های شیشه و سرامیک، صنایع غذایی، تهیه گل حفاری و … برای نمونه ، ایجاد سود در سال 1980 در آمریکا ، 12 میلیون تن بوده است. هیدروکسید پتاسیم که به نامهای هیدروکسید پتاسیم و پتاسیم هیدرات نیز خوانده می شود, ماده بی رنگ و یک مثال از بازهای کار کشته می باشد و در صنایع متمایز استفاده می شود. بعنوان مثال ، در مراحل پیل جیوه ( کاستنر-کلنر Castner-Kellner ) ، از جریانی از جیوه بعنوان کاتد به کارگیری می‌شود و ملغمه سدیم حاصل اساسی آب ادغام میشود و تولید هیدروکسید سدیم می‌نماید و در فرایند دیگر به نام پیل دیافراگم ، الکترولیت از آند به کاتد حرکت مینماید و دیافراگم (از فرآورده پنبه کوهی یا سایر مواد غشایی) ، فراوردههای آند و کاتد را از نیز قطع میسازد.
آخرین مطالب