این O’reilly به روز رسانی 25 ژوئن 2020

متحده در شمال شرقی خواهد قرنطینه بازدید کنندگان از Coronavirus نقاط کالیفرنیا موارد پرش 40 درصد در 24 ساعت, بیل د Blasio به نصب ‘Black Lives Matter’ نقاشی دیواری در خارج از مغلوب ساختن پیشی جستن برج حزب دموکرات بلوک رییس پلیس اصلاحات لایحه, Nancy Pelosi می گوید جمهوری خواهان “getting away with Murder.”

به علاوه بیل پیام روز قیام در امریکا است.

اطلاعات بیشتر در مورد آگهی خود را انتخاب کند. بازدید بلند گو حرف زدن.fm/adchoices