دیکشنری تخصصی عمران اندروید tagged posts

ترجمه زبان تاتاری

زبان تاتاری:
تاتار یک زبان ترکی است که 5.2 میلیون نفر بومی زبان دارد. اکثر سخنرانان این زبان را می توان در تاتارستان یافت ، که یک موضوع فدرال فدراسیون روسیه است. این زبان در برخی مناطق سیبری نیز صحبت می شود. در گذشته برای نوشتن این زبان از الفبای عربی استفاده می شده است. پس از آن ، خط سیریلیک برای نوشتن تاتاری اصلاح شد. این زبان همچنین چند سال با الفبای لاتین نوشته می شد. در حال حاضر ، الفبای سیریلی الفبایی است که توسط گویندگان تاتار استفاده می شود. این یکی از دو زبان رسمی تاتارستان است و زبان دیگر روسی است...

Read More