کلینیک بتن ایران - مقاوم سازی با Frp

اما گاهی ممکن است به جای همین مصالح از پروفیل های آماده frp در انواع صورت ها مانند ناودانی، قوطی و یا این که ن

توسط ABESTANEWS در 9 اسفند 1400
اما گاهی ممکن است به جای همین مصالح از پروفیل های آماده frp در انواع صورت ها مانند ناودانی، قوطی و یا این که نبشی به کار گیری شود. بسط لایه های عمودی در سراسر دهانه تیر کاهش تر های قطری را در پی داشته و هم سبب ساز می شود تا از ظرفیت الیاف طولی به طور تام استفاده شود. برای تأمین گنجایش خمشی دیوار یک لایه عمودی از روکش الیاف کربن بر شالوده برآمده دیوار گسترده میشود. بر بر روی یکی از از چهار ضلع موزه یک رخنه عمودی ایجادشده بود و به این استدلال بازسازی نمای بیرونی آن ضروری بود. مقاومسازی برشی: با یک روکش دوچندان باریک (فقط یک یا دو لایه حساس ضخامت ۰.۵ - ۱ میلیمتر) باعث بهبود گنجایش کششی دیوار نسبت به ارتعاشهای منتقلشده از بستر ساختمان بهخصوص در برش باطن صفحهای میشود. علاوه بر همین دو نوع، پروفیل FRP به صورت I شکل، ناودانی، قوطی و نبشی هم امروزه در ایجاد بنا تازه و بنا ساختمان مورد به کارگیری قرار میگیرند. در ادامه FRP جهت بهسازی لرزه ای در ستون های پل بتن مصلح در مقیاس واقعی ، یک ساختمان تحقیقاتی بنایی پنج طبقه و یک ستون به قطر شش فوت به شکل آزمایشی گزینه کتاب مقاوم سازی کلیدی frp استعمال قرار گرفت. به این ترتیب باید یک پوشش مازاد بر بر روی لایه FRP قرار گیرد. کامپوزیتهای FRP به ادله سهولت در کارگزاشتن بهراحتی برای مقاوم سازی ساختمانها مورداستفاده قرار میگیرند. به عنوان رویه حلي جايگزين ، به کارگیری از الياف پليمری، FRP آیتم اعتنا قرارميگيرد.الياف پليمری به سهولت و همانند پارچه اي برروي بنا چسبانده شده و مقاومت و شكل پذيري کاربر را بهبود مي بخشد . استفاده از نحوه مقاوم سازی ساختمانها و سازههای شهری با FRP دیگر غیرمعمول نیست، بلکه پروسه مقاوم سازی ساختمانها در بسیاری از کشورهای اروپایی دارای پیروزی انجام میشود. پیروزی اقدامات مقاوم سازی ساختمانها و سازههای شهری حساس مواد کامپوزیت باعث به گسترش مفاهیم ساختاری تازه به جهت بهرهبرداری از لولهها و تودههای FRP شده هست و درنهایت سیستمهای ساختاری جدیدی را تشکیل دادهاند. مقاوم سازی ستون اهمیت FRP یکی از همگانی ترین روش های مقاوم سازی این اعضای بنا ای محسوب می گردد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اهمیت مقاوم سازی پل اصلی frp وب سایت خود باشید.
آخرین مطالب