پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

در نتیجه هنگام راه و روش اندازی موتور مرحله پیستون ساییده نمی شود. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک تر فعا

توسط ABESTANEWS در 23 دی 1400
در نتیجه هنگام راه و روش اندازی موتور مرحله پیستون ساییده نمی شود. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک تر فعالیت می کند.اما افزایش ضخامت کف پیستون سبب ساز افزایش وزن آن می شود.همچنین درصورتیکه کف پیستون خیلی سرد فعالیت کند،لایه های ترکیب هوا-سوخت مجاور آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از شیوه اگزوز در گوشه و کنار پخش می شود.در سرانجام بازده موتور کمتر و دود آن ارتقاء می یابد. همانگونه که می دانید بالای پیستون گوشه و کنار احتراق می باشد و ترکیب سوخت و هوا می بایست در محیط احتراق فشرده بشوند تا اهمیت یک جرقه ریز شمع ، محترق شوند و موج انفجار حاصله ، پیستون را به ذیل رانده و تولید نیرو و انرژی بنماید؛ چنانچه قطر پیستون از قطر سیلندر ( قطر بوش سیلندر ) کوچکتر باشد ، هوا و سوخت در هنگام فشرده شدن ، از فضای خالی فی مابین پیستون و سیلندر خارج می شود و مواد احتراق ، فشرده نشده و احتراق به صدق انجام نمی شود؛ از طرف دیگر چنانچه قطر پیستون اکثر از قطر سیلندر باشد ، پیستون درون سیلندر گیر می نماید و امکان حرکت پیدا نمی کند. در دست گرفتن روغن بر روی جداره سیلندر و شاتون و ممانعت از ورود روغن به محفظه احتراق. همچنین اهمیت تماس کاملی که اساسی دیواره سیلندر برقرار می کنند هنگام زیر داخل شدن پیستون، همین دیواره را از روغنهای روانکننده پاک کرده و مانع از ورود روغن به گوشه و کنار احتراق میشوند. به طور معمول دو رینگ تراکم در دو شیار بالایی پشت هم قرار میگیرند که کار درزگیری تمام سیلندر و پرهیز از شکافت گازهای حاصل از احتراق را به صورت تمام انجام میدهند. اساسی دقت به این که 4 شیار در پیستون ساخت شده ، این پیستون متعلق به یک سیلندر 4 سوپاپ می باشد. اهمیت اعتنا به این که 2 شیار در پیستون تولید شده ، این پیستون متعلق به یک سیلندر 2 سوپاپ می باشد. حساس توجه به مقاومت بالای چدن در برابر حرارت، چدنی ها در خودروهای مختص به کار می روند. در قبلی تمام پیستون ها اهمیت تاجی صاف طراحی میشدند ولی امروزه بسته به مدل موتور این مرحله طراحی متفاوتی دارد. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی رواج بیشتری دارا‌هستند ولی گونه آهنگری آن برای موتور های سنگین و مالامال قدرت به کار گیری می شود. نصیب سر پیستون که محل قرار گرفتن حلقه های آن هست کاملاً دایره ای رخ است و در معرض حرارت بیشتری قرار دارد. به عنوان مثال در دو گونه ماشین مهم میزان پیستون های شبیه ، خودرویی که دارای پیستون بیشتری می باشد ، اقتدار بیشتری خواهد داشت. در طریق ریخته گری، دسته همین قطعه رخنه ترک میباشد و در پیچ های بالا، اقتدار اضطراری را ندارد. در صورت زیر ، یک مثال پیستون را بازدید می کنید. در رخ بالا فشار ناشی از احتراق منجر می شود که پیستون در حالا حرکت به سمت بالا هنگامی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در عاقبت سر پایینی تراز فشار گیر اهمیت با جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در همین هنگام مرحله فشار گیر کلیدی به طور تمام اصلی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی کار روبشی می باشد که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در سرانجام همین عمل موتور آهسته تر فعالیت می کند و دوام پیستون افزایش پیدا می کند.زدن پیستون معمولا تنها در موتور های کهنه ای تماشا می شود که جدار سیلندر های آنان ساییده شده و دامنه پیستون آنها ساییده و یا این که شکسته شده است. در همین نحوه به جهت دوری از انتقال حرارت سر پیستون (که در مجاورت احتراق سوخت است) به بدنه پیستون ، یک سر حرارتی شامل شیاری میباشد که در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیارهای رینگ ایجاد میشود اساسی همین عمل تا اندازهای راهی که حرارت را از سر پیستون به بدنه آن منتقل میسازد کاهش میکنند. همین رینگها که فشاری هم نامیده می‌شوند مانع از نفوذ گاز از کنار پیستون در دوران بالا بودن آن می شوند تا از جرم ایدهآل احتراق کاسته نشود. سطح تماس رینگهای جرم اصلی دیواره سیلندر از یک لایه نازک اکسید آهن یا این که کروم پوشیده می‌گردد که از سایش جداره سیلندر و رینگ دوری میکند. همین رینگها اهمیت خواص ارتجاعی بالای خود، هنگام انبساط کاملا به دیواره سیلندر چسبیده و مانع از شکافت گازهای احتراق به بیرون از فضای احتراق میشوند. همین رینگها که شیاردار یا این که سوراخدار طراحی میشوند، از انتشار روغن بر روی دیواره سیلندر و مصرف بیش از حد و غیرضروری آن دوری میکنند. از آنجا که پیستون و ادوات مرتبط به آن تمامی از آلیاژهای ویژه ای ساخته شده و در فرایند ساخت سخت میشوند، نمیتوان از روی ظاهر تشخیص بخشید که کدام یک اصل می باشد و کدام یک تقلبی. همینطور اساسی تحلیل انواع و فرآورده آن دریابیم که تا چه حد احتمال خرابی آن وجود دارااست و چگونه می توان از همین خرابیها پیشگیری کرد. میخواهیم بدانیم پیستون چیست و چه نقشی در کارایی موتور ماشین بازی میکند؟ حلقه پیستون چیست و چه وظایفی دارد؟ اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم پیستون تبریز tu5 لطفا از برگه ما بخواهید.
نظرات کاربرن