هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی سازنده باید اصلی ا

توسط ABESTANEWS در 10 اسفند 1400
هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی سازنده باید اصلی اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اصلی دقت به موضوعاتی زیرا ارتقا اقتدار هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که برای افزایش عجله و توان اتومبیل گزینه به کار گیری قرار می‌گیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید این مورد یکی از از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی است که مرحله آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از این جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری به کار گیری شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم می‌گردد و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن رخداد میافتد. درصورتیکه بخواهیم در رابطه حساس طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را میتوان یک فعالیت مشقت بار و تهیدست به علم منحصر در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که قیمت خودرو بالا میرود و اشخاص توان خرید کردن یک ماشین پرقدرت و اساسی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می کنند که کارگزاشتن این قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای مختلفی در اتومبیل هم میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت شتاب و عملکرد بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و ایجاد همین قطعه اهمیت دارد، زمان و هزینهای است که شما می بایست به جهت آن در لحاظ بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این ادله اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. همین دو قطعه از نظر جنس و ساختاری اصلی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی مهم کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون می گردند و پروسهی انجام همین حادثه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، سریع و آسانتر میباشد و این مورد قضیه خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اهمیت هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.