مود های بازی براول استارز و استفاده از براول پس

هیست: در این مود دو تیم ۳ نفره به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. هر تیم یک گاو صندوق با سلامتی ۴۵۰۰۰ دارد. ت

توسط ABESTANEWS در 14 آذر 1400

هیست: در این مود دو تیم ۳ نفره به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. هر تیم یک گاو صندوق با سلامتی ۴۵۰۰۰ دارد. تیم‌ها باید گاوصندوق تیم حریف را از بین ببرند. تیمی که زودتر گاوصندوق حریف را از بین ببرد، برنده مسابقه است. در صورت اتمام زمان بازی، تیمی که خسارت بیشتری به گاوصندوق حریف وارد کرده‌است برنده بازی است و در صورت این که هر دو تیم به یک اندازه به گاوصندوق حریف آسیب وارد کرده باشند، بازی مساوی تمام می‌شود.

سیج: در این مود دو تیم ۳ نفره به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. هرتیم باید پیچ‌هایی که در وسط زمین نمایان می‌شوند را بردارند. پس از ۵ ثانیه نگه داشتن پیچ و در صورت از دست ندادن آن، پیچ به سمت دستگاه سازنده تیم خودی پرتاب می‌شود. پس از یک زمان مشخص، هر تیمی که پیچ بیشتری جمع‌آوری کرده باشد، توسط دستگاه سازنده صاحب یک ربات غول پیکر می‌شود و با آن ربات به سمت دستگاه سازنده حریف حرکت می‌کند و به آن حمله می‌کند. هرچه تعداد پیچ‌های جمع شده بیشتر باشند، ربات ساخته شده، سرعت و قدرت ضربه بیشتری دارد و خسارت بیشتری به دستگاه سازنده حریف وارد می‌کند. هر تیم دارای یک دستگاه سازنده است و هر دستگاه سازنده یک قلمروی مشخص شده با خط چین‌ها دارد. هر بازیکنی که وارد قلمروی دستگاه سازنده حریف بشود، توسط دستگاه سازنده مورد حمله قرار می‌گیرد و باید از آن قلمرو بیرون برود. به همین دلیل باید با ربات‌ها به سمت دستگاه‌های سازنده حمله کرد. تیمی که زودتر دستگاه سازنده حریف را نابود کند برنده بازی است و در صورت اتمام زمان بازی، تیمی که خسارت بیشتری به دستگاه سازنده حریف وارد کرده‌است برنده بازی است و در صورت این که هر دو تیم به یک اندازه به دستگاه سازنده حریف آسیب وارد کرده باشند، بازی مساوی تمام می‌شود.

هوت زون: در این حالت دو تیم سه نفره با یکدیگر به رقابت می پردازند.  در این حالت گاهی یک یا دو دایره در وسط زمین قرار دارند.  دو تیم باید در داخل دایره بایستند تا پرچم تیم خود را بالا ببرند.  اگر بازیکنی در یک دایره ایستاده باشد، درصد پرچم آن تیم هر لحظه بیشتر است.  اگر یکی از هر دو تیم به صورت دایره ای ایستاده باشند، درصد پرچم هر دو تیم بالاست.  تیم برنده در نهایت تیمی است که درصد پرچم خود را زودتر به صد درصد برساند.  درصد افزایش پرچم نیز در گوشه بالای صفحه ظاهر می شود.  در برخی از نقشه های این حالت دو یا سه دایره وجود دارد. برای استفاده از ویيگی های براول پس به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

شو دون: این حالت دو نوع مختلف دارد.  انفرادی و دوتایی.  در اسلو شو دون، هر بازیکن برای خودش می جنگد.  10 نفر در این نوع حالت به رقابت می پردازند و باید اکسیرهای سبز را در جعبه های 6000 روح جمع آوری کنند تا قدرت ضربه و سلامت آنها افزایش یابد.  همزمان با جمع آوری اکسیر ها باید با هم رقابت کنند و یکدیگر را نابود کنند.  همزمان با درگیری بازیکنان، دود سبز سمی از همه جا به مرکز زمین نزدیک می شود.  به ازای هر ثانیه ای که بازیکنی در این دودهای سمی می ماند، 1000 نفر از سلامتی خود کم می کند.  آخرین فردی که زنده می ماند به عنوان نفر اول بازی شناخته می شود.