معرفی ۶۰ تا از بهترین فیلم های 2022 که حداقل یکبار باید ببینید

تین فیلم او‌لین قسمت از مجموعه سهگانه جنگهای ستارهای جرج لوکاس، و از حیث وقتی چهارمین قسمت از ششگانهاست. حتی چ

توسط ABESTANEWS در 27 فروردین 1401
تین فیلم او‌لین قسمت از مجموعه سهگانه جنگهای ستارهای جرج لوکاس، و از حیث وقتی چهارمین قسمت از ششگانهاست. حتی چنانچه باقی فیلمهای تیم «جنگ ستارگان» را هم ندیده باشید، از تماشای این فیلم لذت میبرید. این فیلم دنبالهای بر گروه تلویزیونی شبکه فاکس دارای تیتر فایرفلای به شمار می‌رود که متشکل از بازیگران یکسانی میباشد و اتفاق ها آن پس از اتفاقات قسمت آخرین سریال دنبال میشود. نمایشی از در دست گرفتن تمام هوشی فرانسانی بر ذهن و جان انسان. از ذهن فیلمنامهنویس فیلم یعنی «نیل گیمن» سفری عجیب و غریب قصه میشود. همین فیلم درباره کارگردان سینمایی میباشد که به طریق عجیبی حساس پیشین خویش رو به رو میشود و این رو به رو شدنها به دو شکل در فیلم نمایان می گردند که به دو روزگار حالا و گذشته دانلود فیلم 7 سال در تبت خلاصه میشوند. در این دربین یک برنامهنویس کامپیوتر به نام نئو، از این واقعیت با خبر شده و همراه اهمیت افراد دیگری که از این دنیای رؤیایی خویش را رها کردند به شورشی برعلیه ماشینها برمیخیزند. این فیلمها که از مه ۱۹۹۹ سناریو شدند، به ماجرا پسزمینهٔ همین مجموعهٔ سهگانهٔ نخست به خصوص تاریخ شخصیت دارت ویدر میپرداختند. سه نصیب بعدی روایت را ادامه دادند. داستان آن‌گاه از مرگ یک رماننویس پر اسم و رسم جریان دارااست که کارآگاه بنت بلنک (با بازی دنیل کریگ) کارایی می‌نماید حساس رفتن به عمارت این نویسنده و حرف کلیدی اطرفیان، سر از لاف آنان در آورد و پرده از سر و راز مرگ همین نویسنده بردارد، البته در این رویکرد برای او ایراداتی به وجود میآید که یه خرده روند تحقیقاتش به تاخیر میافتد. در سال ۲۰۰۴ نسخهای از این فیلم منتشر شد که افکتهای تصویری و جلوههای ویژه جدیدتری به آن اضافه شده بود. ماتریکس آمیزهای از اکشن، هنرهای رزمی و یک فیلمنامه چندلایه هست و یک جامعه پادآرمانشهر در آتی را به تصویر میکشد، که در آن فهم واقعیت بوسیله انسانها در دنیایی ساختگی به نام «ماتریکس» صورت میدهد، که به دست خودرو آلات هوشمند برای غلبه بر جمعیت انسانها، شبیهسازی شده بود. قصه فیلم به شکل فلاشبک (گذشته نمایی) و اهمیت تمرکز بر زندگی زین و سعی او به جهت شکایت از پدر مادرش ساخته شدهاست. شاید بتوان گفت که شهر قزوین یکی از بهترین شهرهای ممکن به جهت فیلمبرداری این فیلم سینمایی هست و عامل اساسی آن نیز شباهت معماری ساختمانهای این دو شهر است. شاید بتوان گفت که شهر قزوین یکی از از بهترین شهرهای ممکن به جهت فیلمبردای همین فیلم سینمایی محسوب می‌گردد و دلیل با آن نیز شباهت معماری ساختمانهای این دو شهر است.
نظرات کاربرن