صافکاری بدون رنگ

صافکاری بدون رنگ چیست ؟ صافکاری بی رنگ یا این که در اصطلاح عوام صافكاري بدون رن

توسط ABESTANEWS در 28 شهریور 1400

صافکاری بدون رنگ چیست ؟

صافکاری بی رنگ یا این که در اصطلاح عوام صافكاري بدون رنگ قیمت کمتری نسبت به ردوبدل یا این که صافکاری مهم رنگ داراست در همین نوع از صافکاری بدون نیاز به رنگ کردن قسمت فرورفته یا برآمده صافکاری انجام میشود. همانطور که می‌دانید در راستا خدمات ماشین صافکاری قطعات و نواحی آسیب چشم به دو شکل بدونرنگ و حساس استعمال از رنگ رخ می‌گیرد.

بر شالوده فرم و شدت ضربه یا فشار وارد شده به نواحی گوناگون بدنه اتومبیل‌ها، صافکار تصمیم می گیرد که قطعه را بده بستان یا این که ترمیم کند؛ در صورتی که شدت و نوع ضربه به شکلی باشد که قطعه قابلیت و امکان این را داشته باشد به صورت بی رنگ ترمیم شود صافکار بر پایه میزان علم خویش می‌تواند قطعه را به شکلی ترمیم نماید که نیازی به استفاده از رنگ نباشد.

همانطور که می‌دانید صافکاری بدونرنگ نیاز به مهارت، تجربه و علم فراوانی است؛ از این رو نباید انتظار داشت کل فعالان همین حوزه توان ترمیم قطعات را بدون به کارگیری از رنگ داشته باشندولی بایستی همین موضوع را نیز در حیث گرفت که صافکاری بدون رنگ مزایا و معایبی دارد و درست نمی باشد مدام بر انجام آن سماجت کرد؛ زیرا در بخش اعظمی از مواقع خوب تر است صافکار از رنگ برای ترمیم بدون شک آسیب چشم استفاده کند.

 تیم متخصص اتوداکار حساس در نظر گرفتن اساسی صافکاری در ایران، مبادرت به راه‌اندازی بزرگترین مرکز خدمات اتومبیلهای لوکس وارداتی کرده‌اند که شما می‌توانید کلیدی استعمال از سرویس ها و سرویس‌های همین مرکز بدنه اتومبیل تان را به بهترین شکل ترمیم کنید به جهت دریافت دور اندیشی بخش اعظم در خصوص روش به کارگیری از سرویس ها ما حیاتی شماره‌های مندرج در وبسایت تماس حاصل بفرمایید.

مزایا صافکاری بدون رنگ

اگر از خوانندگان بلاگ‌های وب سایت اتوداکار باشید، بدون شک در مورد مزایا به کارگیری از متدهای صافکاری بدون رنگ تدبیر کافی دارید. در همین فرم از صافکاری، قطعات بدون نقاشی مجدد ترمیم می‌شوند؛ از این رو در دوران خرید و فروش مجدد خودرو، قطعه آسیب‌دیده سبب افت قیمت ماشین نمی‌شود. از طرفی در صافکاری بدون رنگ به طور معمول از متدهایی به کار گیری می کنند که زمانه یه خرده به خویش اختصاص می‌د‌هند؛ از این رو ماشین جراحت چشم به طور معمول در کمترین دوران ترمیم می‌شود.

معایب صافکاری بدون رنگ

صافکاری بدون رنگ همانطور که مزایایی دارد، معایبی نیز می‌تواند داشته باشد و نباید مدام از شیوه برای ترمیم قطعات و نواحی جراحت چشم استعمال کرد. در بخش اعظمی از مواقع صافکاری بدون رنگ نیاز به استعمال از لیسه به میزان دوچندان هست که این مسئله می‌تواند منجر تولید ناهمواری‌های مختلف بر بر روی بدنه خودرو شود. در برخی از مواقع نیز

نظرات کاربرن