روش طلاق توافقی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

تمایل به طلاق در زوجینی که کنار هم نیستند نیز مشاهده می شود. بدین معنی که ممکن است یکی از طرفین در کشوری دیگر

توسط ABESTANEWS در 10 اسفند 1400

تمایل به طلاق در زوجینی که کنار هم نیستند نیز مشاهده می شود. بدین معنی که ممکن است یکی از طرفین در کشوری دیگر مقیم است. در مواردی که یکی از زوجین در داخل ایران نباشد، اما تمایل به طلاق توافقی داشته باشد، باید فرآیند خاصی را طی کنند. در این مقاله با مراحل و نحوه اعمال طلاق توافقی در خارج از کشور آشنا خواهیم شد. 

شیوه دادخواست طلاق توافقی در خارج از ایران

اگر زن و شوهر قصد جدا شدن داشته باشند و یکی از آن ها در کشوری دیگر اقامت داشته باشد، قادر هستند که فرآیند مرتبط با طلاق توافقی در ایران را به واسطه وکیل خود طی کرده و جدا شوند. با توجه به مراحل طلاق توافقی، برای زوجی که خارج از کشور است سوالی ایجاد می شود که چطور قادر است طلاق بگیرد، بدون اینکه نیاز باشد به ایران بیاید؟ در این حالت شخص باید به وکیل دادگستری وکالت داده و دیگر لزوم حضور خود را از بین ببرد. برای انجام این امر باید به ماده 34 از قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده و یکی از طرق زیر را برای اعمال جدایی برگزید.

زن و شوهری که در ایران نیستند، لازم است با مراجعه به سفارت یا سرکنسولگری ایران در کشور مورد نظر، به کسی از نزدیکان یا دوستان خود که در ایران هستند، وکالت مدنی داده و وکیل نیز باید به دادگستری رفته و وکالت را ثبت کنند.

افراد قادر هستند که بعد از حضور در کنسولگری کشور مدنظر، سریع و بدون واسطه به وکیل دادگستری وکالت لازم را ارائه کند.

راه دیگر برای ارائه وکالت نامه شخصی که در ایران نیست، این است که با مراجعه به کنسولگری به طرف مقابل خود وکالت دهد تا او نیز به وکیل دادگستری وکالت لازم را ارائه کند.

نکات مهم در زمان تنظیم وکالتنامه طلاق توافقی ساکنین خارج از کشور 

اشخاصی که می خواهند در کنسولگری ایران در کشوری دیگر دادخواست طلاق توافقی بدهند، باید یک متن مخصوص را تنظیم کنند، اگر شخص این متن را ندارد، باید با مراجعه به سایت های موجود و دیدن نمونه های ارائه شده، متن خود را آماده نمایند. اکیدا توصیه می شود که برای فراهم کردن این متن، از راهنمایی های مشاورین استفاده کنند.

مواردی مهم در وکالتنامه درخواست طلاق توافقی

برخی از مواردی که باید در وکالتنامه طلاق توافقی ذکر شوند، عبارتند از:

اجازه به وکیل دادگستری برای پیگیری امور مربوط به وکالت

اجازه مراجعه به مشاور و داور و نیز حضور در جلسات مورد نیاز

اگر زوجه قصد داشته باشد که همه یا قسمتی از حق و حقوق خود را همچون نفقه، اجرت المثل یا حتی مهریه را ببخشد، قادر است مبلغ معادل آن یا قسمتی از آن را در وکالتنامه مربوطه به وکیل خود ببخشد.

اگر زوجین فرزندی داشته باشند که کوچک باشد، لازم است که در وکالتنامه تکلیف حضانت او نیز مشخص شده و خصوصیات این امر را توسط وکیل مشخص کند.

اجازه معترض شدن به رای صادره توسط دادگاه برای درخواست تجدید نظرخواهی و رای دهی مجدد

اگر زوج نسبت به ارائه وکالت اقدام کرده باشد، نیاز هست که در وکالتنامه اختیارات مربوط به بخشش مهریه، اغلب یا بخش کمی از مهریه، و پذیرش بخشش دیگر حق و حقوق مالی مربوط به زوجه ذکر شود.

اگر زوج یا زوجه بخواهد که وکیلش در روز صدور طلاق در دفتر طلاق بجای وی حاضر شود، باید این را در وکالتنامه قید کند.

هزینه طلاق توافقی برای ایرانیان خارج از کشور

با توجه به اینکه شخصی که در خارج از ایران اقامت دارد و قصد طلاق را داشته باشد، باید یک وکیل را برای اعمال امور قضایی خود در نظر بگیرد، ممکن است اندکی هزینه دربرداشته باشد. اما اگر وکالت را بر عهده آشنایان خود بگذارد، این هزینه کاهش می یابد.

http://day-news.ir/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%a7/

آخرین مطالب