دمپر کانال کانال هوا کاربرد و ویژگی های دمپر کانال کانال هوا تهویه مارکت

هوابندی به رخ تمام شکل دمپر مابین کانال نمی گیرد. مدل نوار ذکر شده مهم اعتنا به نوع دمپر و هوابندی و آب بندی پ

توسط ABESTANEWS در 17 فروردین 1401
هوابندی به رخ تمام شکل دمپر مابین کانال نمی گیرد. مدل نوار ذکر شده مهم اعتنا به نوع دمپر و هوابندی و آب بندی پره ها تعیین می شود. در تعیین دمپر مطلوب به جهت ساختمان می بایست یک سری فاکتور ها را در لحاظ گرفت مثل شیوه پخش هوای خروجی از دمپر و بوش های متحرک، اتصال ها، درزبندی دمپر، مدل، میزان و فریم پره ها، همینطور ساخت تعادل فی مابین تهویه هوا و افت فشار،همینطور کارکرد دمپر در وضعیت مختلف آب و هوایی و ارتقاء راندمان و کاهش هزینه ها حائز اهمیت است. در صورتیکه بعد ها دمپر از حالت عادی بخش اعظم باشد در ساختار سازه بنا ای نگهدارنده یا کمکی بصورت قید، بعنوان ستون در در بین دمپر تولید و تیغه های دمپر را بصورتِ دوستونی، سه ستونی و یا حتی چهارستونی تعبیه می کنند که تیغه های دمپر اقتدار لازم در انسداد یا این که تنظیمِ هوای عبوری از دمپر را داشته باشند و در برابر فشار هوا تغییر و تحول شرایط پیدا نکنند. در دمپرچهارگوش به جای به کارگیری از یک تیغه از یکسری پره ی موازی که همگی باهم به وسیله ی اهرمی واحد به نوع دمپر برقی یا این که دستی مرتبطند کارکرد واحدی را که به عبارتی تهیه و تنظیم مقدار هوای عبوری میباشد را به عهده می گیرند. دمپرها از نظر کارکرد در دو جور دستی و مداد هستند.همچنین در سیستم های انتقال هوا، در بسیاری از موارد حتمی میباشد تا هوای عبوری از سیستم نتورک کشی تهیه و تنظیم شود و یا این که در مواقعی جدا و وصل شود.این عمل توسط دمپر انجام می شود.به عبارتی، دمپر تجهیزی هست به جهت تهیه و تنظیم و یا این که قطع و وصل جریان هوای سیستم کانال. گونه اولیه که در حوزه صنعت ساختمان و به ویژه در بیمارستان ها ، هتل ها و اماکن تجاری کاربرد وسیعی دارا هستند دمپر های بین کانالی هستند.دمپر میان کانالی به جهت تهیه و یا جدا و وصل جریان هوا در کانال به عمل می رود. چون دمپرها نیز به جهت جدا و وصل کردن و هم برای در اختیار گرفتن میزان جریان هوا به کار برده می شوند. دمپر دستی هوا وسیله ای برای متوقف کردن یا تهیه و تنظیم جریان هوا در کانالها هستند. دمپر در بین کانالی گرد در کانال های گرد کاربرد داشته و گشوده و بسته نمودن عبور جریان هوا را بر عهده دارد. دمپر بین کانالی می تواند از ورقِ گالوانیزه یا این که استیل و حتی انواعِ دیگر ورق ها ساخته می شود. دمپر ۷و۸ را نیز می قدرت هم از ورق گالوانیزه کلیدی ضخامت یک میل به بالا ایجاد و هم می قدرت از پروفیل آلومینیوم ایجاد نمود، اما پُر واصح است بها دمپر آلومینیوم فراتر از قیمت دمپر گالوانیزه می باشد.
نظرات کاربرن