در مشاورین املاک آ ب آ

وزارت رویکرد و شهرسازی براساس ضابطه مصوب مجلس و بهعنوان مجری این طرح، یک عصر ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹

توسط ABESTANEWS در 15 بهمن 1400
وزارت رویکرد و شهرسازی براساس ضابطه مصوب مجلس و بهعنوان مجری این طرح، یک عصر ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ را برای ثبت دیتاها ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تعیین کرده بود. در حالی که رونمایی از طرح تولید میلیونی واحدهای مسکونی در یک ماه اخیر از مسیر واگذاری زمینهای ارزانقیمت، تسهیلات بانکی و… به مسکنسازها میتوانست یک سناریوی مبنی بر خوب تر شدن آتی بازار ملک از بینش مسکنسازها را برجسته نماید یا این که حداقل بر سطح انتظارات آن‌ها از آتی پیشروی فعالیتهای ساختمانی سوای تاثیر باشد، اما دقیقا در همین زمان، بدترین حس سازندهها از آتی پیشروی بازار ملک طی 1 سال گذشته به ثبت رسید. اما هدف اهمیت از این طرح، شناسایی املاک مردم و همچنین مشخص و معلوم شدن محل اسکان اشخاص میباشد که می تواند در آتی ، علاوه بر مورد قضیه مالیات ها، بر روی تصمیم گیری های دیگر هم اثر گذاری گذار باشد. این مورد قضیه میتواند همین پیام را مطرح نماید مبنی بر این که به حیث میرسد در مردادماه کلیدی رونمایی از همین طرح، شوک منفی به بازار ساختوسازو مسکن وارد شده میباشد چرا که علاوه بر این پارامتر (انتظارات) در سه پارامتر یا نشانگر دیگر نیز موقعیت وخیمتر از ماههای قبل اعلام شده است. از سوی دیگر برنامه ای می بایست در بازار مسکن و از سوی متولی همین بازار اجرایی و عملیاتی شود که امکان فروش واحدهای ساخته شده به تقاضای موءثر به شکل استوار را فراهم کند. همچنین میزان فروش واحدهای مسکونی نوساز هم بدترین شرایط از شروع سال را پشت سر میگذارد. طی حدود سه سال گذشته، به طور همزمان اصلی استمرار جهش قیمت در بازار ملک و دوام ضعف توان خرید از سوی متقاضیان مصرفی، رینگ اخیر بازار ساختوساز که همان قابلیت و امکان فروش به موقع واحدها به متقاضیان میباشد تامین نشد. پاسخ: در نصیب تعیین تکلیف، مورد "این ملک متعلق به من نمی باشد" را گزینش نمایید. چنانچه گواهی ملک به تیتر ضمانت بانک و یا دادگاه مورد استفاده قرار گرفته باشد نمی اقتدار نسبت به معامله آن ملک اقدامی انجام داد. بررسیها درباره رکوردشکنی وخامت حال و روز فعالیتهای ساختمانی در چهار نشانگر فعالیتها و سرمایهگذاریهای مسکنسازان در ماهی که طرح مسکنسازی میلیونی مطرح شد حاکی از این است که سازندههای مسکن و مدیران ساختمانی کلیدی همین طرح رابطه موثری برقرار نکرده و نسبت به اثر بخشی آن در بهبود به دست آوردن و کارهای خود چندان امیدوار نیستند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هم به همین مسئله اشاره شده است. برای افرادی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از املاک اندیشه فاز سه ، شما احتمالا می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.
نظرات کاربرن