خرید انیدرید فتالیک

آشنایی با انیدرید فتالیک انیدرید فتالیک در جور اولین اسیدهای انیدرید دی کربوکسیلیک د

توسط ABESTANEWS در 4 فروردین 1401

آشنایی با انیدرید فتالیک

انیدرید فتالیک در جور اولین اسیدهای انیدرید دی کربوکسیلیک دو ظرفیتی قرار می گیرد. از لحاظ اساسی این ماده را حساس اسید استیک قابل قیاس دانسته انداین ماده به رخ سوزنی و بی رنگ یا کاغذ ای به فرم کریستالی مونوکلینیک یا این که رومبیک قابل دسترسی خواهد بود. از اهمیت ترین مشتقات این ماده می قدرت به روغن های نرم کننده، رزین های پلی استر و رنگ ها اشاره کرداین ماده به جهت او‌لین بار در آلمان به نحوه اکسیداسیون نفتالین در فاز مایع حساس کاتالیزور جیوه در محفظه اسیدی سنتز شدولی سنتز این کالا حساس چنین روشی سبب شد تا ماده پایانی کیفیت مطلوبی نداشته باشد. انیدرید فتالیک های امروزی اهمیت اکسیداسیون کاتالیزور اورتوکسیلن یا این که نفتالین ایجاد می شوندزمان قطع شدن انیدرید فتالیک از چرخه ساخت بوسیله محصولاتی مانند o-xylene در آب یا انیدرید مالئیک، به خنک کننده سوئیچ نیاز استهمین ماده را می قدرت از اسید فتالیک نیز تهیه کرد.

مشخصات انیدرید فتالیک

فرمول شیمیایی انیدرید فتالیک C₈H₄O₃ استحجمی مولی این ادغام ۱۴۸٫۱ گرم بر مول میزان گیری شده استاین ماده در دمای ۱۳۱ °C ذوب می شود و در دمای ۲۹۵ °C به جوش می‌آید.

کاربردهای فتالیک انیدرید

عمده کاربرد فتالیک انیدرید در سنتز پلاستی سایزرها، رزین های آلکیدی و رزین های پلی استر غیر اشباع می باشد. مشتقات همین ماده فتالات استرها هستند که خود عامل اهمیت تهیه و تنظیم نرم کننده هایی مانند DIDP، DOP، BBP و DINP می باشندهمین ترکیبات اصلی ترین نرم کننده ها به جهت رزین های پلی وینیل کلراید می باشند که مصرف عمده آن در طناب های پلاستیکی، شیلنگ های باغبانی و وسایل خانگی می باشد.

رزین های پلی استر غیر اشباع از واکنش یک اسید غیر اشباع دی کربوکسیلیک، گلیکول ها و یک دسته اسید آروماتیک کربوکسیلیک که غالبا PA یا ایزو فتالیک اسید و یا این که ادغام آن دو به دست می آیدهمین رزین ها در استخر، رویکرد های سقف، لوله ها، قایق های تفریحی، وسایل اسکی، تانک های ضد زنگ و اسباب و اثاث بهداشتی گزینه به کارگیری قرار می گیرد.

رزین های آلکیدی از واکنش اسیدهای چند عاملی و یا انیدریدها مثل فتالیک انیدرید، ایزو فتالیک و مالئیک انیدرید دارای گلیسیرین و یا پنتا اریتریتول به دست می آیند. رزین های آلکیدی در پوشش های معماری، مصارف خانگی، تجاری و صنعتی و در رنگ های لاستیکی و ترافیکی استفاده می شوند. PA 

همچنین به تیتر ضد ویروس، بازدارنده شعله، ساخت رنگدانه ها، انیدریدهای هالوژنه، رزین های پلی اتر ایمید و پلی استر پلی ال ها به عمل می رود. کینولین رنگ زرد یک رنگ محبوب میباشد که از فشرده سازی فتالیک انیدرید و 2-متیل کینولین به دست می آید

خرید انیدرید فتالیک

جهت خرید انیدرید فتالیک میتوانید کلیدی کارشناس فروش ما در کمپانی محب بسپار در ارتباط باشید.

نظرات کاربرن