تعمیر کمک فنر بادی

تعمیر کمک فنر بادی کمک فنر بادی جایگزین سیستم تعلیق فنر سنتی می شود و کیسه های هوا ساخته شده ا

توسط ABESTANEWS در 29 آبان 1400

تعمیر کمک فنر بادی

کمک فنر بادی جایگزین سیستم تعلیق فنر سنتی می شود و کیسه های هوا ساخته شده از لاستیک و پلی اورتان را جایگزین فنرهای سیم پیچ فولادی (یا سیستم تعلیق برگ) بالای چرخ های اتومبیل می کنداین کیسه های هوا توسط کمپرسور هوا یا این که پمپ برقی موجود در آن باد می شوند و به یک فشار مختص می رسند تا رفتاری مشابه فنرهای سنتی داشته باشند. جهت هوا توسط روزنه های هوا در اختیار گرفتن می شود که اذن می دهد هوا به قسمت های مختلف وارد شود.

مزایای کمک فنر بادی

راحتی

یکی از مزایای مهم ماشینهای کمک فنر بادی بهبود راحتی پشت امر میباشد که آن را برای رانندگی روزانه مطلوب می کند. سیستم تعلیق بادی قابل تهیه منجر راحتی سهل وآسان تری در جاده های بی میزان مرغوب بودن می شود و می تواند زمان بیرون شدن از جاده کنترل را بهبود بخشداستفاده از کیسه های هوای بالای چرخ شما به جای فنر، همچنین میزان مرغوب بودن مسافرت را برای مسافران بهبود می بخشد

کمتر سر و صدا و لرزش

یکی از دیگر از مزایای سیستم تعلیق بادی، ساییدگی و پاره گی کاهش سیستم تعلیق و اجزای خودرو، به دلیل کمتر شدت و لرزش، به ویژه در رانندگی های سنگین است. سیستم تعلیق بادی جبران کننده چاله ها، ناهمواری های سطح و شتاب گیر در جاده است

خرید کمک فنر بادی

زمان تعیین کمک فنر، مهمترین علتی که باید در نظر گرفت مدل باری هست که بایستی حمل شودانواع اساسی بارها در کاربردهای کمک فنر شامل اینرسی خالص، افتادن آزاد، چرخش و بارهایی است که پایین تأثیر نیروی رانش اضافی قرار می گیرند. وزن و شتاب توشه دو مهمترین دلیل بعدی در اندازه گیری کمک فنر هستند. علاوه بر این، شوک احتمالی به تجهیزات، تعداد تأثیرات در واحد روزگار و حالت محفظه باید در نظر گرفته شود

وضعیت کاربرد شامل دماهای شدید، عجله بار، حداکثر نیروی رانش وارد شده به توشه و انحصار های زمانی اعمال شده بر تجهیزات استمحدودیت های هنگامی شامل دستکم و حداکثر روزگار های چرخه و روزگار گزینه نیاز برای رجوع و برگشت کمک فنر به وضعیت طولانی در میان ضربه ها استمیزان چرخه یکی از دیگر از موردها اساسی است

چنانچه کمک فنر در مدت روزگار معینی از پس بسکمک از ضربه ها برآید، بیش از حد گرم می شود و در عاقبت کارایی ضعیف و خرابی زودرس دارد. رانندگی پر سرعت ممکن هست مایعات را گرم کرده و توانایی آن را برای اتلاف انرژی کاهش دهد. به تیتر یک خصوصیت ایمنی، عمده ساخت کنندگان توصیه می نمایند که کمک فنرها بایستی 50 تا 60 درصد ظرفیت باشد.

از آنجا که مقدار ضربه ای که کمک فنر می تواند داشته باشد مهم ارتفاع ضربه آن متناسب است. دو برابر شدن طول ضربه، تأثیر بار را به نصف کمتر می دهد

 نصب کمک فنر

کمک فنرها می بایست تماماً محکم به یک بنا کارگزاری غیر انعطاف پذیر بپیچندبرای تنظیم یک نقطه شرایط محکم و خودداری از پایین وارد شدن پیستون کمک فنر در نقطه نهایی حرکت کمتر سرعت، به نوعی توقف خارجی نیاز استبخش اعظم 

نظرات کاربرن