انواع روش های مقاوم سازی در ساختمان ها - وبلاگ عصرآهن

طول غیر مهاری یک مهار را می قدرت با استفاده از افزودن اعضای مهاری ثانویه، که بخشی از سیستم باربر جانبی اساسی ن

توسط ABESTANEWS در 14 بهمن 1400
طول غیر مهاری یک مهار را می قدرت با استفاده از افزودن اعضای مهاری ثانویه، که بخشی از سیستم باربر جانبی اساسی نمی باشند، کاهش داد. همانطور که واضح میباشد وجود اشتباهات در طراحی و اجرا که مسبب نبود مقاومت واجب دراجزای بتنی سازه می شود یکی از دلایل کلیدی نیاز به مقاوم سازی ساختمان است ، در سایر مورد ها بنا مشکلی نداشته البته وضعیت نو بهره برداری ایجاب می کند که از لحاظ باربری تغییراتی در سازه رخ پذیرد . مطالعات گزینه نیاز در این زمینه، علل الخصوص برآورد و تقریب جراحت پذیری سازه ها و ارائه راهکار برای مقاوم سازی و تقویت بنا ها جهت برآورده ساختن ضوابط موجود در دین نامه های بارگذاری و ز‌لزله کنونی که ساختمان موجود، مقاومت به اندازه در برابر نیروهای وارده ثقلی و زمین لرزه را ندارد؛ یکی از از مهمترین رسالت های کمپانی مقاوم سازی افزیـــر میباشد. سرویس ها در دست گرفتن کیفیت پروژههای ترمیم و مقاوم سازی و نیز تدریس پیمانکاران جهت اجرا و کارگزاری محصولات، از دیگر سرویس ها تکنوپل میباشد. این طرز علاوه بر کاربرد در احداث سازههای جدید، برای مقاوم سازی سازههای سابق که در حالت تخریب قرار دارند نیز استفاده میشود. در این رو به تحلیل عامل ها خرابی و تاثیر گذار بر خاک و فونداسیون و نشست آن پرداخته میشود. در حالت کلی این طریق پارامترهای مکانیکی خاک را بهبود میبخشد. ضعف لرزهای در پیهای گسترده معمول نبوده ولی می توان دو آیتم تحت را مطرح نمود. در این مرحله اهمیت به کار گیری از نتیجه مراحل قبل و تقریب بارهای وارده از زمین‌لرزه به سازه، مقدار ضعف و تقویت آن مشخص و معلوم می شود و نیاز به تقویت تایید یا این که مقاوم سازی اجزای غیر بنا ای رد می گردد. حساس مقايسه کردار قاب های بتنی با و سوای ديوار برشی فولادی مشخص گرديده میباشد كه تاثير پارامتر مقاومت فشاری بتن برظرفيت قاب های بتنی اهمیت ديوار برشی ورق فولادی بيشتر میباشد كه علت آن را ميتوان تاثير ورق فولادی بر موادسازنده مرزی دانست. با توجه به هزینهای بالا بهسازی فونداسیون همواره سعی شده از روشهایی به کارگیری شود که در آن‌ها مقاوم سازی فونداسیون نیاز نباشد اما بهسازی آن امری اضطراری و اجتناب پذیر است. شکل ۲٫ پس کشیدگی خارجی نحوه مقاوم سازی موفقی به جهت سالیان طولانی بوده است. برای مقاوم سازی پیهای از طریق قرار دادن میکرو شمع در پیها استفاده میشود.
نظرات کاربرن