اسید بوریک - مهار فن ابزار Mahar Fan Abzar

از اسید بوریک در بعضا نیروگاه های هسته ای به تیتر سم نوترون به کار گیری می شود. این ماده به عنوان پیش ماده برا

توسط ABESTANEWS در 1 فروردین 1401
از اسید بوریک در بعضا نیروگاه های هسته ای به تیتر سم نوترون به کار گیری می شود. این ماده به عنوان پیش ماده برای ایجاد مواد دیگر به کارگیری می شود.همچنین در راکتور های هسته ای برای کنترل شتاب نفوذ هسته ای مورد به کار گیری قرار می گیرد.این متاع به تیتر ماده گند زدا و ضد عفونی کننده نیز گزینه استفاده قرار می گیرد.در واقع همین ماده از خصوصیت های آنتی بیوتیکی مقابل عفونت های باکتریایی و قارچی برخوردار میباشد و در آفت کشی، قارچ کشی و علف کشی کاربرد دارااست که مورد بسیار ایمنی در مقایسه حیاتی بقیه آفت کش های شیمیایی دوچندان فرار می باشد. کاربرد بوریک اسید در اکثر زمان ها موردها برای ضدعفونی نمودن و گندزدایی و همچنین به جهت کنترل شتاب شکافت هستهای در کارخانههای انرژی هستهای می باشد. می توانید از همین ماده در خانه به عنوان پاک کننده ، خوشبو کننده ، پاک کننده لکه ، ضدعفونی کننده و قاتل کپک ها استفاده کنید. درضمن می توانید از آن برای تمیز نمودن حمام، کف و پنجره های خود استعمال کنید. اولی نشانه قابل مشاهده، توقف رشد جوانه انتهایی است که بلافاصله پس از آن برگ های برنا سبز کمرنگ شده و این رنگ پریدگی در قاعده برگ عمده از نوک برگ است و سطح آنگاه سیاه شدن جوانه های رویشی و بافت های مریستمی ، جداسازی سلول ها و فساد سلول هاست. حلالیت در آب : قابل حل در آب می باشد. همین ماده را می قدرت در خاک ، آب و گیاهان یافت. تنش های محیطی و تغذیه ناکافی به ویژه در روزگار تشکیل گل، ریزش میوه را خرید اسید بوریک دیجی کالا ارتقا می دهند. وجود این اسید در خاک به طور مستقیم بر بر روی پروسه های رشد گیاهان مثل متابولیسم اسید های نوکلئیک و کربوهیدرات ها، رشد طولی ریشه، جوانه زنی و ارتقاء تحمل گیاه در برابر خشکی و سرمای شدید، تأثیر دارد. صورت ظاهری : بوریک اسید به دو شکل بلورهای بی رنگ و یا این که پودر سفید حلال در آب وجود دارد.