اسپیسر بتن

اسپیسر بتن چیست؟ اسپیسر در لغت به مضمون‌ مسافت گذار می باشد. اسپیسرهای پلاستیکی بتن 

توسط ABESTANEWS در 24 شهریور 1400

اسپیسر بتن چیست؟

اسپیسر در لغت به مضمون‌ مسافت گذار می باشد. اسپیسرهای پلاستیکی بتن به جهت رعایت پوشش میلگرد ها در بنا های مسلح مثل دال ها و دیوارها پی ها و بقیه احجام بتنی مسلح قابل استفاده بوده و در پروژه های نظیر سد و تونل و بقیه ساختمان ها و مستحدثات مصرف می شوند. کارگران در دوران کوتاه کار کشته به حمل انواع آنان در کارخانه می باشند

حداقل پوشش بتنی بر روی آرماتورها که به تیتر محافظ به جهت آرماتورها در برابر هوا و اثرات دیگر است، از سطح بتن تا مرحله بیرونی فولادی که قانون پوشش در مورد آن اعمال می گردد، آنالیز می شود. در موردی که دستکم پوشش به جهت یک نوع کاربر ساختمانی ابلاغ شده است، دست کم پوشش بتن اگر آرماتور عرضی میلگردهای حساس را در برگرفته باشد تا حاشیه خارجی خاموت ها، تنگه ا و پیچ در پیچ ها میزان گیری می شود و چنانچه بیش از یک ردیف آرماتور اهمیت فارغ از خاموت ها یا تنگ به عمل برده شود، تا مرحله خارجی بیرونی ترین سطر میلگردها اندازه گیری می شود.

اسپیسرها ضمن بالا بردن کیفیت سازه ها به شتاب اجرای عملیات ساختمانی تیز یاری می کنندبه کارگیری از قطعه سنگ، لوله های فلزی و قطعات چوب به جهت حفظ میلگردها و تأمین پوشش بتن مجاز نیست. اسپیسر یا فاصله حفظ کننده میلگرد قطعه ای دفنی در بتن می باشد که به عامل تولید فاصله دربین بتن و میلگرد در سازه های مسلح به عمل می رود. گاهى اسپیسر بتنی فاصله در میان دو میلگرد را مراقبت می نماید و گاهى از برخى اسپیسر ها براى ایجاد فاصله اسپیسر در فونداسیون و دربین خاموت و قالب بتن استعمال می شود. اسپیسر های بتن ضمن بالا بردن کیفیت بنا ها به سرعت اجرای عملیات ساختمانی و اسپیسر آرماتور بندی هم کمک می کنند

اشکال اسپیسر بتن ؟

1. اسپیسر پلاستیکی

 2. اسپیسر کفی

 3. اسپیسر هارد فیکس

 4. اسپیسر ماکس فیکس

 5. اسپیسر مینی فیکس

 6. اسپیسر یوفیکس

 7. اسپیسر دابل فیکس

 8. اسپیسر ساید فیکس

 9. اسپیسر دیواری

 کاربرد اسپیسر بتن؟

جلوگیری از خورگی

  کاور و پوشش میلگرد

  بالا بردن میزان مرغوب بودن سازه ها

  بالا بردن شتاب اجرای عملیات ساختمانی

  از بروز آتش سوزی تا حدی پرهیز می کند

 ویژگی های عالی و بد اسپیسر بتنی

 ضریب انبساط و انقباض حرارتی در همین دسته در مقایسه دارای دسته پلاستیکی آن در رابطه کلیدی بتن مسلح یکسان می باشد زیرا کالا آن بتونی بوده و این امر باعث خواهد شد که حساس بتن مسلح هم آمیختگی خوبی به برهان نیز فرآورده بودن داشته باشد بنابراین هیچ مدل درز و سوراخ ای بر بر خلاف مدل پلاستیکی تولید نخواهد کرد و کارگزاشتن دسته بتنی با گیره های پلاستیکی رخ می گیرد به این ترتیب استفاده از این پلاستیک را می قدرت به تیتر نقص تبارک همین نوع از اسپیسر ها در نظر گرفته و همین گیره ها تمام و کمال در درون بتن فرو نمی رود و تنها ۵ میلی متر آن وارد بتن خواهد شد براین اساس باعث می شود که دسته بتنی در کارایی بتن تأثیر چشمگیری نداشته باشد.

اسپیسر بتن و نقش آن در عمر سازه

اهمیت اعتنا

نظرات کاربرن