آیا ترمیم دندان موجب ماندگاری دندان می شود؟

2. به صورت میکرو مکانیکی به بافت و ساختار نسج دندان اتصال می یابد. هنگامی که افراد نیاز به ترمیم دندان دارند،

توسط ABESTANEWS در 24 آذر 1400
2. به صورت میکرو مکانیکی به بافت و ساختار نسج دندان اتصال می یابد. هنگامی که افراد نیاز به ترمیم دندان دارند، اغلب تفاوت میان ترمیم و پرکردن دندان را نمی دانند. یادتان باشد مهمترین راه جلوگیری از آسیب دیدن دندانها و نیاز به ترمیم، حفظ بهداشت دهان است. 4. به برداشتن نسج دندان کمتری نیاز دارد چرا که نیازی به ساختن محل هایی برای محکم نگه داشتن مواد ترمیمی ندارد. آنلی - آنلی یا آنله ترمیمی است که برای سطح جونده دندان و همچنین سطوح جانبی آن (عقب دهان) استفاده میشود. در صورتی که درمان شده به دست دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی صورت گرفته باشد، هیچگونه احتمالی به جهت افتادن این مواد از روی دندان وجود ندارد. از طرف دیگر، اگر چنانچه تنها چند دندان و یا یکی از دندانهایتان از بین رفته باشد در این صورت پزشک استفاده از دندانهای مصنوعی جزئی را به شما توصیه میکند. دندان مصنوعی یک قاعده صورتی رنگ شبیه به لثه دارد که دندانهای مصنوعی بر روی آن قرار گرفتند . ایمپلنت همانند ریشه دندان طبیعی در استخوان فک عمل می کند و یک روش ترمیم بی ترمیم دندان سیاه شده دندانی است . ترمیم دندان با استفاده از طلا امروزه دیگر کاربردی ندارد و هزینه آن بسیار زیاد است و البته استحکام بسیار بیشتری نسبت به روش های دیگر دارد. مواد ترمیم کامپوزیتی مورد استفاده در باندینگ دندانی، به روش شیمیایی بر روی ساختار دندان قرار میگیرد و از ساختار دندان محافظت میکند. هرچه میزان از بین رفتن بافت دندان کمتر باشد، درصد موفقیت ترمیم دندان بیشتر و احتمال عود پوسیدگی آن کمتر می شود. روکش نوعی ترمیم است که تمامی تاج دندان را میپوشاند و دندان را در مقابل فشارهایی که وارد میشود محافظت مینماید. بریج دندان نوعی پروتز مصنوعی جایگزین یک یا چند دندان است که در ساختار آن دو روکش دندان استفاده میشود که به دندانهای طبیعی یا ایمپلنتی چسبانده میشوند و دندان مصنوعی وسط را نگه میدارند. در مواردی که دندان دچار ترک خوردگی، لب پر شدگی و یا شکستگی شده و ساختار آن به شدت تضعیف شده است با استفاده از روکش (تاج مصنوعی) از دندان محافظت میشود. این روکش پس از ساخت روی بخش باقیمانده دندان با سیمان مخصوص چسبانده میشود. مواد پرکننده سفید شامل رزینهای کامپوزیتی، یونومرهای شیشهای و نوع ترکیبی به نام یونومرهای شیشهای مخلوط با رزین میباشد.از آنجایی که این مواد به دندان چسبیده یا باندینگ میشوند کمک میکنند تا از پوسیدگی دندان در آینده جلوگیری شود. هم اکنون بسیاری از افراد، جوانه دندانی دندان عقل را هم ندارند. بهخاطر داشته باشید که تجمع پلاک و باکتریها در سطح و پیرامون دندان و ترمیمهای دندانی منجر به عود یا پیشروی مشکلی که آن را درمان کرده بودید، میشود. همیشه از خمیر دندان حاوی فلوراید استفاده نمایید.
نظرات کاربرن