هوپو اولین مرکز زیبایی آقایان

هوپو اولین مرکز زیبایی آقایان
هوپو عضوی از گروه شانا، برندی در حوزه زیبایی است. با توجه به شعار اصلی هلدینگ شانا، حال خوب برای همه، دریافتیم که انسان ها با داشتن زیبایی احساسی متفاوتی خواهند داشت و به طبع همه آقایان و خانم‌ها برای زیبایی خود اهمیت قائل هستند. با توجه به نبود سالن زیبایی مردانه در ایران، هوپو تخصصی ترین سالن ها با گستره‌ای از خدمات زیبایی آقایان فراهم کرده است.

با توجه به اینکه مو یکی از اصلی ترین عناصر زیبایی مردان می‌باشد. هوپو پروتز مو را به عنوان حرفه ای ترین روش ترمیم مو معرفی میکند و با ارتقای سطح کیفی خدمات و بهره گیری از متخصصین برجسته در مرکز زیبایی hoopoe به رسالت خود که نشر و تداوم حال خوب برای همه است عمل مینمایند و با همین رویکرد با رعایت استانداردهای جهانی جایگاه خود را در بین مراکز زیبایی بین المللی ارتقا می بخشد.

مرکز زیبایی
ترمیم مو
پروتز مو
کاشت مو

منبع : https://hoopoe.life