صافکاری بدون رنگ

صافکاری بدون رنگ چیست؟

قبل از این‌که درباره ی این دسته صافکاری حرف کنیم بایستی اهمیت مضمون‌ خود صافکاری آشنا شویم. صافکاری یک عدد از شاخه های تعمیر ماشین می باشد که مربوط به تعمیرات بدنه ماشین و ظواهر خودرو می باشد. در نتیجه می توان گفت صافکاری مجموعه عمل هایی می باشد. که یک صافکار به جهت تعمیر و ترمیم بدنه اتومبیل شما، بر روی خودرو شما انجام می دهد. صافکاری خودرو را می اقتدار به دو دسته دارای تقسیم کرد:

صاف کاری دارای رنگ

صافکاری بدون رنگ ( صافکاری بی رنگ )

تفاوت انواع صافکاری

همانطور که از نام همین دو نوع پیداست تفاوت آن ها در رنگ شدن بدنه اتومبیل بعد از انجام فرایند صاف کاری می باشدهمین فعالیت دوران انجام می شود که زخم وارد شده بر خودرو شدت متعددی داشته باشد و یا در زمان تصادف رنگ بدنه از در بین رفته باشدیا حتی نیاز به ردوبدل قطعات بدنه اتومبیل باشد.

در این صورت صافکار بعد از آن از فرایند صافکاری، اتومبیل را به یک نقاش می دهد تا اهمیت نگارگری فرآیند صافکاری را به اتمام برساند. صافکاری بدون رنگ یا این که همان صافکاری pdr به جهت زمانی می باشد که بدنه اتومبیل دچار ریزش رنگ نشده باشد و یا در آسیب دیدگی به طوری نباشد که در هنگام صافکاری رنگ بدنه خودرو جراحت ببیند

 اثر گذاری صافکاری بی رنگ در قیمت خودرو

صافکاری بی رنگ یک عدد از آن دساه از فعالیت ها است که می قدرت به جهت تعمیرات بدنه ماشین انجام اعطا کرد البته از ارزش آن در هنگام فروش قلیل نشوددر صورتی که از ان دسته از اشخاص می باشید که می‌خواهید ماشین خود را بفروشید ولی اتومبیل شما کلیدی فرورفتگی هایی می باشد صد رد صد از ارزش خودروی شما قلیل خواهد شد بنابر این کاری که باید انجام بدهید این است که به پیش یک تعمیر عمل بروید و همین فرورفتگی ها و جراحت هارا درست کنید.

 اگرچه ممکن هست میباشد کسی که این عمل را برای شما انجام می دهد ناشی بوده و کار را خراب نماید اما توجه داشته باشید که تعمیر گاه ها و صافکاری هایی در تراز شهر تهران قرار دارا هستند که می توانند این عمل را فارغ از همین که ذره ای مشخص شود برای شما انجام دهند.

 انواع صافکاری خودرو

صافکاری‌ها در دو مدل صافکاری کلیدی رنگ و صافکاری فارغ از رنگ رخ می‌گیرند و انجام هر یک از آنان بسته به صلاح دید متخصص صافکار هست که چه برآوردی را نسبت به میزان و شدت آسیب‌های وارده داشته باشد و استعمال از کدام گونه صافکاری را ترجیح دهد.

در صورتی که ترمیم اجزای جراحت چشم به صافکاری بدون رنگ نیاز داشته باشند، صافکاری بدون به کارگیری از رنگ شکل می‌گیرد و این قطعات تعمیر 

دانلود مقاله

ایندکسر

آموزش سئو