تعداد واحد ها و طبقات در پروژه رومنس،طرح توامند سازی ارتش،برج های پهنه c و b به چه صورت است؟

تعداد واحد ها و طبقات در پروژه رومنس :

پروژه مسکونی  برج های رومنس مروارید شهر دارای 8 بلوک 12 طبقه ای است.

که تقسیم بندی طبقه ها به این صورت است:  12 طیقه برای سگونت، 4  طبقه منفی  که به پارکینگ اختصاص دارد و یک طبقه که اختصاص به یک لابی شیک و اختصاصی  .

 در هر  کدام از این 12 طبقه 6 واحد قرار دارد . در مجموع هر بلوک 72 واحد در متراژ های  100 و 130 و 150 متری ساخته شده است. با توجه به این که  این پروژه 8 بلوک دارد و هر بلوک 72 واحد دارد ،  در نتیجه این پروژه 576 واحد دارد .

در این پروژه واحدهای 100 متری 2 خوابه و باقی 3 خوابه هستند.

تعداد واحد ها و طبقات در طرح توانمند سازی ارتش

پروژه پهنه E  شهرک چیتگر که با هدف توانمند سازی ارتش آغاز شده است، دارای 52 طبقه است.

تعداد واحد ها و طبقات پهنه B

پهنه B  شهرک چیتگر   علاوه بر به این که به کل منطقه 22 دید خوبی دارد، از تنوع متراژ نیز برخوردار است.   پهنه B  شهرک چیتگر   یا پهنه سروستان با توجه به پروانه ای شکل بودن برج های آن  نمای ظاهری مجلل و زیبایی دارد.

این پهنه دارای 16 برج است که در 6 سری    A,B,D,F,G,N نام گذاری شده است.

سری b دارای 34  طبقه است، که زیربنای آن نسبت به بقیه کمتر است .

سری N,D دارای 33 طبقه هستند. زیر بنای سریN از همه بیشتر است .

سری G 29تا 30 طبقه دارند.

لطفاً بخوانید: بررسی امکانات، تعداد واحد ها و طبقات در پروژه رومنس،طرح توامند سازی ارتش،برج های پهنه c و b

 

تعداد واحد ها و طبقات پهنه C

تعداد طبقات پروژه مسکونی نارنجستان یک دارای دو برج است که هر کدام  10  طبقه است . ​​​هر طبقه 6 واحد دارد . که از میان این 10 طبقه،  7 طبقه مسکونی است  ، 2 طبقه  به پارکینگ، 1 به طبقه لابی اختصاص دارد.

تعداد طبقات پروژه مسکونی نارنجستان دو شامل 2 برج است که هر کدام   14 طبقه است هر طبقه 6 واحد دارد. از این میان 11 طبقه مسکونی است  و 2 طبقه به پارکینگ و یک  طبقه به  لابی  اختصاص دارد.
​​​​​ تعداد طبقات پروژه نارنجستان ۳ (پروژه مرجان) ، دو برج 14 طبقه است که هر کدام  8 واحد دارد که از این بین 11 طبقه مسکونی است.

تعداد طبقات پروژه مسکونی نارنجستان چهار شامل 2 بلوک است که هر کدام دارای  12 طبقه است و هر طبقه 12 واحد دارد. از این میان 8 طبقه مسکونی بوده و 3 طیقه منفی به پارکینگ و 1 طبقه نیز به لابی اختصاص دارد

پروژه مسکونی نارنج 6،  دارای  29 طبقه است . از این میان 25 طبقه مسکونی بوده و 3 طبقه منفی به پارکینگ و 1 طبقه نیز به لابی اختصاص دارد.

تعداد طبقات پروژه مسکونی نارنجستان هشت  شامل 39  طبقه است . از این میان 33 طبقه مسکونی بوده و 5 طیقه منفی به پارکینگ و 1 طبقه نیز به لابی اختصاص دارد.

 

 

دانلود مقاله

ایندکسر

آموزش سئو