باند ماشین – قیمت بلندگو و اسپیکر خودرو

در این مدل موارد پیش از آسیب وصال به گوشی، خوب میباشد مطلقا یک گارد موبایل خوب تنظیم کنید و در غیر این رخ باید اقدام به تعمیر خش خش باند باند خودرو دیجی کالا خود نمایید. بعضی اشخاص برای اینکه گرد و غبارهای اسپیکر گوشی، لپ تاپ و یا دیگر انواع باند و بلندگوی خود را از میان ببرند، از سشوار استفاده می کنند که باید بگوییم، آسیب این کار بخش اعظم از مزیت آن است. مدلهای پیوسته تک باندی هستند که در گزیده از خودرو قرار میدهیم. پس از تر شدن بلندگوی خود، تا ساعت ها آن را روشن نکنید و عملکرد کنید آن را در معرض هوای آزاد قرار دهید. برای داشتن صدا با کیفیت نیاز هست تا تنظیمات گوناگونی را اعمال کنید. معمولا در بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ وات توان دارا‌هستند و توان ساپورت آمپلی فایر را ندارند. یکی، توان تولید شده بوسیله آلترناتیو به جهت تقویت کننده بیش از هدیونیت می باشد و می بایست خویش را از زخم نگهداری کند. همچنین توان صدا و کیفیت باند های بیضی نسبت به باند گرد بالاتر است. به جهت اینکار متخصصان آوازک که سالهاست در زمینه تعمیر باند و بلندگو و دیگر تجهیزات صوتی و الکترونیکی عمل میکنند، در تماس باشید. علت خش خش بلندگو می تواند به برهان گرد و غبارهای ریزی باشد که خیلی وقتها حتی آنان را نمیبینیم. نرسیدهاید ممکن است پاسختان را در گرد و خاک زیادی که اسپیکر خودتان را در آن گذاشتهاید پیدا کنید. بدین ترتیب احتمال دارد پاسخ به سوال چرا بلندگو گوشی خش خش میکند، همان رطوبت باشد. البته در همین مقاله، اختصاصا به آموزش تعمیر خش خش باند و این‌که چرا بلندگو خش خش می کند پرداختهایم. درصورتیکه سابووفر نداشته باشیم میزان مرغوب بودن صدای باند خودرو چگونه میشود؟ آمپلی فایر ابزاری میباشد به جهت ارتقا کیفیت خروجی دستگاه. خصوصا در ماشینهای داخلی که از باند حساس میزان مرغوب بودن تحت استفاده شده و بعد از آن از تعدادی ماه میبینید که کیفیت صدای پخش به شدت کاهش یافته است و بایستی به فکر خرید اسپیکر اتومبیل باشید. حتی وقتی که از باد سرد سشوار به کار گیری کنید، همین مشکل شما میتواند یک سری برابر شود. استعمال کنید، چرا که گرما هم خویش دلیلی برای آسیب رساندن به اسپیکر محسوب میشود.