اسپیسر پلاستیکی

 

شاخص های کیفیت اسپیسر های پلاستیکی

جهت بررسی کیفیت اسپیسر ابتدا باید نگاهی به دلیل و روش مصرف این محصول داشت. اسپیسر ها ابزاری جهت تثبیت شبکه میلگرد در داخل بتن می باشند. اسپیسر شاپ فروشگاه تخصصی اسپیسر است. تثبیت شبکه میلگرد در فضای مناسب داخل سازه دو دلیل مهم دارد:

1.      استقرار شبکه آرماتور بطور مناسب در شبکه بتن، که باعث توزیع مقاومت کششی ناشی از این شبکه می شود.

2.      تنظیم کاور بتن با اهداف:

o       جلوگیری از خوردگی بتن ناشی از نفوذ یون کلراید و کربناسیون

o       جلوگیری از ترکهای ناشی از نشست بتن در امتداد میلگردها Settlement cracking

شاخص های کیفیت اسپیسر های پلاستیکی:

در رابطه با شاخص های کیفی این دسته از محصولات شرکت کپکو باید به 5 مورد زیر اشاره کرد:

1- کنترل سایز کاور اسپیسر:

مهمترین خصوصیت اسپیسرها تنظیم کاور روی میلگرد می باشد. فاصله میلگرد با سطح بتن در طراحی سازه بر اساس نوع سازه و محیط محاسبه و تعیین می شود و عوامل اجرایی باید به دقت این کاور را رعایت کنند. لذا دقت در اندازه و ابعاد اسپیسر تولید شده باید توسط عوامل اجرایی قبل از استفاده کنترل شود. بسیار مشاهده شده است که برخی تولید کنندگان اسپیسر جهت کاهش در هزینه های تولید اقدام به تولید اسپیسرهایی با اندازه کمتر می کنند ولی بر روی قطعه و لیبل گونی ها سایز اصلی را می زنند که این مسئله می تواند در بلند مدت به سازه خسارت وارد نماید. این کاهش سایز بعضا تا 10% اسپیسر اصلی مشاهده شده است.

2- مقاومت فشاری اسپیسر:

تضمین کاور بتن پس از اجرا عامل مهمی است که رابطه مستقیم با مقاومت فشاری اسپیسر دارد. با اینحال بهترین اسپیسر، اسپیسری است که کمترین وزن و حجم ممکن را داشته باشد و توان ایستایی و مقاومت را در سازه داشته باشد. بسیار مشاهده می شود که اسپیسرهای سنگین برای سازه های سبک به کار می روند خصوصا اینکه سازه های سبک معمولا ابعاد ظریف تری دارند و حجم اشغالی اسپیسر می تواند اثرات نامطلوب ناشی از تفاوت در ضریب انبساط حرارتی را افزایش دهد و از طرفی باعث افزایش تمرکز تنش در سازه می شود.

لذا باید اسپیسری استفاده شود که متناسب با سازه و مقاومت لازم برای سازه باشد. مقاومت فشاری اسپیسر باید با میزان بار استاتیک (وزن شبکه آرماتور) و نیروهای دینامیکی (ناشی از بتن ریزی و حرکت عوامل اجرایی) متناسب باشد. مقاومت فشاری اسپیسر با افزایش دمای محیط کاهش می یابد و این مسئله باید در استفاده از اسپیسر لحاظ شود. ضمنا در بتن ریزی حجیم، خصوصا در فوناسیون ها، از آنجا که گرمای هیدراتاسیون بتن بسیار بالا می رود باید توجه داشت که نوع اسپیسر و تعداد مصرفی با لحاظ این فرض باشد که در دماهای بالا که هنوز بتن به استحکام لازم نرسیده است، این اسپیسر بتواند تحمل لازم را داشته باشد و لذا نباید فقط به میزان بار استاتیک توجه کرد.

مقاومت فشاری و نمودار این مقاومت در گرما را شرکت تولید کننده باید ارائه کند و سرپرست اجرایی باید با محاسبات دقیق اسپیسر لازم را انتخاب نماید.


3- پایداری اسپیسر:

اسپیسر مناسب باید دارای پایداری مناسب باشد تا در برابر نیروهای دینامیکی، پایداری خود را حفظ کند. این مسئله خصوصا برای چیرها حائز اهمیت می باشد. پایداری اسپیسر ارتباط مستقیم با مقطع نشیمنگاه اسپیسر دارد. هرچه سطح تماس اسپیسر با کف بیشتر باشد، پایداری بیشتر است.

4- مقاومت شکنندگی در سرما:

اسپیسرهایی که کیفیت مناسبی نداشته باشند، در اثر سرما می توانند شکننده شوند و این مسئله بخصوص از بخش گیره های میلگرد مشکل زا می شود. قرارگیری اسپیسر در دمای زیر صفر درجه و کنترل شکنندگی فکها روشی است که برای کنترل این خصوصیت باید در حین تولید رعایت شود.

 

5- نقص در قطعه و یا پلیسه دار بودن:

از آنجا که در مرحله تولید قطعات اسپیسر معمولا بسته بندی بصورت دستی انجام می گیرد، امکان کنترل چشمی کامل قطعات وجود ندارد و لذا چنانچه دستگاه یا قالب تولید اسپیسر قدیمی و مستهلک باشند، تولیدات قطعات ناقص افزایش یافته و جداسازی آنها مشکل می باشد.

مزیت اسپیسر های پلاستیکی به سایر قطعات:

استفاده از سنگ، قطعات بتنی و دیگر المانها بطور سنتی جهت رسین به اهداف فوق بطور سنتی رایج می باشد که مهمترین مشکلی که دارند اینست که میزان جذب بتن در این روشهای سنتی در این قسمتها بطور قابل توجه بالا می رود، ضمن اینکه تمرکز تنش در این بخشهای سازه بالا بوده و احتمال گسست بتن در تنشهای بالا مانند زمین لرزه افزایش می یابد.

این تصور قالب می باشد که استفاده از اسپیسرهای بتنی به دلیل اینکه از جنس بتن می باشد عملکرد بهتری نسبت به پلاستیکی دارد که این تصور غلط می باشد. از آنجا که اسپیسرهای بتنی حجم زیادی از بتن اصلی را اشغال می کنند، ایجاد ترکهای مویینه مرزی بین این اسپیسرها و بدنه اصلی بتن شدید می باشد. دلیل این مسئله حجم بالایی است که این اسپیسرها از بتن اصلی را اشغال می کنند و از آنجا که اسپیسرهای بتنی در شاخص انبساط حرارتی با بتن اصلی تفاوت دارند، در اثر نوسانات آب و هوایی جدایش بین این اسپیسرها با بدنه بتن زیاد است.

اسپیسرهای پلاستیکی به دلیل طراحی ظریفی که دارند، اولا حجم کمی از بتن اصلی را اشغال می کنند و بتن یکپارچه تر می باشد و ثانیا به دلیل نازک بودن بدنه اسپیسر نوسانات حرارتی نمی تواند ایجاد ترکهای قابل توجهی در بتن بکند. پیرو این مسئله در طراحی اسپیسرهای پلاستیکی باید دقت شود تا حد امکان ضخامت بدنه اسپیسر در حداقل ممکن باشد تا مسئله اختلاف در ضریب انبساط حرارتی اسپیسر با بتن کاهش یابد.

 

دانلود مقاله

ایندکسر

آموزش سئو