آیا تحت عنوان یک نوا سرا به یک چاپ کننده نیاز دارید؟ دانلود آهنگ

اگر شما موزیک نویس باشید , یک نشر دهنده آوا دقیقاً نظیر یک ضبط آهنگ برای مجموعه یا این که اجراکننده سعی دارااست . یک شخص عالی میتواند برای رشته شما شگفتی بسازد , در حالی که یک فرد بد می‌تواند در خط مش ترقی باشد .

صحیح نظیر امضای قرارداد ضبط , قبلی از تمایل به امضای یک منتشر کننده آهنگ موردها متعددی موجود است که می بایست در لحاظ بگیرید . در صورتیکه نوا نویس می باشید که درباره‌ی تکثیر آهنگ فکر‌می‌کنید‌ , مواقعی موجود است که بایستی در لحاظ بگیرید .

فهم نمائید که چه طور یک نشر دهنده فعالیت می نماید
از دید فعالیت حیاتی نشر – جواز آهنگ ها و وصول هزینه ها – کلیه موسسه ها انتشارات همین عمل را انجام می دهند . با این وجود , شرکتهای متعدد انتشارات این هدف ها را به روش های متفاوتی انجام می دهند . بعضی از ناشران آهنگ با خوا‌نندگان نوا در لیست های خویش مضاعف خرسند می‌باشند .

در یک انتهای طیف چاپ , کمپانی هایی می‌باشند که هنگامی می‌توانند زمان هایی را برای آهنگ سراان خویش ساخت نمایند , مضاعف پرخاشگر می باشند . این مجموعه انتشار جای این که معطل اخذ یک برچسب برای جستجوی آهنگ برای یکی‌از هنرمندان خویش باشد , به برچسب ها و اشخاص دیگری که ممکن است به آهنگ ها نیاز داشته باشند , تماس می‌گیرد تا شغل های آوا سرای خویش را قرار دهد .

این ناشران معمولاً دارنده یک مجموعه ایده پرداز می‌باشند که وظیفه آن همیاری بدون واسطه با موزیک سراان برای امداد به ترقی عمل خویش است . آن ها ممکن است همگی امور را از ارائه برخورد در خصوص آهنگسازی تا ارائه سمینار / سوله آموزشی آهنگ سرایی انجام دهند .

بعضی ممکن است آهنگسازان را رسم نمایند که فکر‌می‌کنند برای همیاری عالی همیاری خواهند کرد .

در انتهای دیگر طیف , موسسه ها انتشاراتی قرار دارا‌هستند که اساساً تحت عنوان موسسه ها حسابداری فعالیت می نمایند . اگر‌چه آن‌ها مطمئناً میخواهند كه آوا سرایان امضا شده به شركت خویش در فن خویش سرآمد باشند , البته در فرایند خلاقیت خیلی دخیل نیستند .

در ازای , آن ها آهنگ را بررسی می نمایند و پیش گویی پتانسیل درآمد یک آهنگ را انجام می دهند . آنان آن گاه برای سهمی از هر درآمدی ( خرید ( می نمایند . علاوه بر این , هنگامی فشار آهنگ ها در سوی برچسب ها مطرح می شود , خیلی پیشرو نیستند .

آن ها تمامی سرویس ها حسابداری آهنگ را که تالیف کننده به آن نیاز دارااست ارائه می دهند , البته به جای خواهش آن‌ها , به خواهش ها برخورد نشان می دهند .

میان این دو رویارویی قطبی ناشران می باشند که در روش های متفاوت گوناگون میباشند .

در‌حالتی که اوایل کار در مورد آهنگ سازی شماست , میتوانید از داشتن یک کمپانی انتشاراتی که به شما توصیه می‌دهد از شما حمایت نماید و عمل خویش را به صورت فعال تبلیغ می نماید , سود متعددی ببرید . در غایت , شما می بایست شرکتی را گزینش فرمایید که شم می نماید شایسته ترین تناسب است .

میزان نشر دهنده آوا میتواند با اهمیت باشد
آهنگسازان نو و در هنگام ورود هنگام ورود به یک کمپانی بزرگ تکثیر با مخاطرات متعددی مواجه هستند . شما ممکن است برای آن‌ها حق تقدم قرار نگیرد چون آن‌ها روی نویسندگان اساسی بلیط های بزرگ خویش تمرکز می نمایند . ممکن است سؤالاتی برای انتخاب این‌که آیا چاپ کننده قصد دارااست برای فروش فعالیت شما کارایی نماید , سؤال فرمائید .

گذشته از نام نویسی , اطمینان نتایج نمایید که فردی درین این موسسه به آهنگ شما عشق مند است و شما با وی در آنجا تماس دارید که به سؤالات و نگرانی های شما پاسخگو باشد .

ناشران کوچکتر ممکن است تمرکز بیشتری روی شما و متن های شما داشته باشند . دریابید که چه‌گونه هر کمپانی قصد داراست قبلی از ورود به سیستم از شما به کار گیری نماید .

چاپ کننده می‌تواند متعلق یا این که غیر وابسته باشد
موسسه ها بزرگ با یک برچسب بیشتر یگانه دارای ارتباط می باشند . بعضی از شرکت ها انتشارات غیر وابسته به ناشران کلیدی این قابلیت و امکان را می دهند که سازمان کارها خویش را انجام دهند .

شرکت ها انتشارات ایندی ( که نباید با ناشران غیروابسته خطا گرفته شوند ) تمام شغل های دولت خویش را سازمان می نمایند . شما می بایست تصمیم بگیرید که کدام گونه منتشر کننده از حیث شما مطلوب خیس است : کوچک و فردی یا این که بزرگ با

منبع : https://2016downloadnew.ir/

آهنگ پیشواز همراه اول